บทความพระพุทธศาสนา

คาถานิทรามหาระงับ คาถาในตำนาน เสกให้คนทั้งบ้านนอนหลับ

21 กันยายน 2020 | คาถา
คาถานิทรามหาระงับ คาถาเสกให้คนนอนหลับทั้งบ้าน

คาถานิทรามหาระงับ

  • โอมระงับมิดหักภิราตรึงจวง จิตชายเชิงจวงดวงงวงดังกบซบดังเขียด เหยียดดังงู โอมแยงพระธรณีตรึงข่ายดาน ฯ
  • โอม ยายา พระสนธิยาและพระมาตุลี ธะจึงให้กูขึ้นไปเอาหินในนางมณโฑดีฤาแลพระมาตุลี ธะจึงให้กูไปยาตรา โอมระงับตา มหาระงับตา โอมระงับหู มหาระงับหู โอมระงับใจ มหาระงับใจ โอมระงับปาก มหาระงับปาก โอมระงับชิด มหาระงับ โอมระงับพระอิศวรธะเจ้า ธะใช้กูระงับสรรพคนนอนหลับไม่รู้ฟื้น เดชะมนต์ครูให้กูขึ้นไปสมภาคบนปราสาทกล้าแล้วกูจะลงมานางพญามิดิ้นตื่น โอมพระอิศวรสิทธิสวาหาย ฯ
  • มนต์ทั้ง 2 บทนี้ ใช้เขียนชื่อเจ้าบ้านและคนในบ้านในหน้าหิน
  • ให้เสกด้วยมนต์นี้เสียก่อน 7 จบ
  • จากนั้นเขวี้ยงข้ามหลังคาบ้าน
  • นำเทียนไขหนักหนึ่งบาทมาเสกด้วยมนต์บทนี้อีก 9 จบ
  • ภาวนาจนเทียนหมด แล้วจึงค่อยขึ้นบ้านเขาเถิด จะทำการใดมิรู้ตัวตื่นแล