บทความพระพุทธศาสนา

คาถาขดปืนคลาย คาถาห้ามอาวุธ ภาวนาเป่าไป สับไกปืนไม่ได้

21 กันยายน 2020 | คาถา
คาถาขดปืนคลาย ภาวนาเป่าไป สับไกปืนไม่ได้
คาถาขดปืนคลาย ภาวนาเป่าไป สับไกปืนไม่ได้

คาถาขดปืนคลาย

อึดอัดปิดนิสวาทลมสูญปืนจม ลมเป็นน้ำพระสมุทรทั้งสามเป็นน้ำจบคันสูนพระนฤพานสูญ ฯ

  • มนต์บทนี้ ภาวนาเป่าไป สับไก่ปืนไม่ได้แล