บทความพระพุทธศาสนา

พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) จ.ชลบุรี

8 กันยายน 2020 | พระเครื่อง
พระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี

พระปิดตาองค์นี้ ผมขอถ่ายรูปจากเพื่อนที่สะสมพระเครื่องรุ่นต่าง ๆ ไว้ แกบอกว่าเป็นพระปิดตา หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ผมขออนุญาตนภาพมาประกอบบทความครับ ถือว่าเป็นอาหารบำรุงสายตา ดูเป็นพุทธานุสสติ ทำใจให้เบิกบาน เขาให้ถ่ายรูปฟรีนำเขียนบทความก็ถือว่าบุญแล้วครับ

พระวรพรตปัญญาจารย์ หรือ หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท ท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลุบรี ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมากในเมืองชล ท่านเป็นผู้ที่ได้รับการสืบทอดตำราการสร้างพระปิดตาทั้งพระปิดตาเนื้อผง และ พระปิดตาเนื้อผงคลุกรัก จากพระเกจิอาจารย์ยุคก่อนท่านหลายรูปของเมืองชลบุรี

ท่านได้อุปสมบทในปี พ.ศ. 2464 ในขณะที่ท่านมีอายุได้ 23 ปี ณ พัทธสีมาวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2464 ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ขึ้น 11 ค่ำ เดือน 8 ปีระกา ในเวลา 14.00 น. มีท่านเจ้าคุณพระเขมทัสสีชลธีสมานคุณ วัดเขาบางทราย ต.บางทราย อ.เมือง จ.ชลบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์, พระวินัยธร (เภา) เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดชื่น ธมฺมสาโร วัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ท่านได้รับนามฉายาว่า “ปุณฺณจฺฉนฺโท” ซึ่งมีความหมายว่า “ผู้มีความพอใจอันเต็มเปี่ยม”

หลวงปู่เฮี้ยงท่านมีอุปนิสัยที่สนใจใฝ่ศึกษาในด้านวิทยาคม ท่านได้เดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์ของ พระครูธรรมสารอภินันท์ (หลวงพ่อแดง) วัดใหญ่อินทราราม (วัดหลวง) ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ชาวเขมร เมืองพระตะบอง ที่ได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดใหญ่อินทราราม (วัดหลวง) เป็นเวลายาวนานถึง 53 ปีแล้ว ท่านเป็นพระเถระที่ทรงวิทยาคุณทั้งทางสมถะและวิปัสสนา มีวาจาสิทธิ์ยิ่งนักเป็นที่เคารพยำเกรงของคณะศิษยานุศิษย์ทุกชนชั้น

หลวงปู่เฮี้ยงท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าอาวาสรูปที่ 3 ของวัดอรัญญิกาวาส (วัดป่า) และท่านได้มรณภาพ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ซึ่งตรงกับวันจันทร์ ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 7 ปีวอก ในเวลา 19.50 น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา จ.ชลุบรี สิริอายุรวมได้ 70 พรรษา 47 พระราชทานเพลิงศพจัดขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512

การสร้างวัตถุมงคลของหลวงปู่เฮี้ยง

หลวงปู่เฮี้ยง ปุณฺณจฺฉนฺโท ท่านนักพัฒนาซึ่งท่านได้พัฒนาทั้งด้านการศึกษาเล่าเรียนและถาวรวัตถุเสนาสนะต่าง ๆ ให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยลำดับ กล่าวได้ว่าวัดป่าหรือวัดอรัญญิกาวาสแห่งนี้ได้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยลำดับก็เพราะบารมีแห่งวัตถุมงคล พระเครื่องต่าง ๆ ที่ท่านสร้างขึ้นมา วัตถุมงคลทุกรุ่นของหลวงปู่เฮี้ยงเปี่ยมไปด้วยพุทธคุณเมตตามหานิยม เป็นที่เสาะแสวงหาของผู้ที่เคารพศรัทธาในตัวท่าน พระเครื่องของท่านมีส่วนผสมผงเก่าของยอดพระเกจิอาจารย์ชาวบางปลาสร้อยในอดีต เป็นต้นว่า หลวงพ่อแก้ว วัดเครือวัลย์, หลวงพ่อเจียม วัดกำแพง จึงทำให้พระเครื่องของท่านมีความเข้มขลังยิ่งขึ้น และหมดไปจากวัดอย่างรวดเร็ว

ที่มา : https://www.web-pra.com/amulet/หลวงปู่เฮี้ยง-วัดอรัญญิกาวาส(วัดป่า)