บทความพระพุทธศาสนา

พระมเหศวรตำนานแผ่นดิน สุพรรณบุรี แอ๊ด คาราบาวสร้าง

31 กรกฎาคม 2020 | พระเครื่อง
พระมเหศวรตำนานแผ่นดิน สุพรรณบุรี แอ๊ด คาราบาวสร้าง
พระมเหศวรตำนานแผ่นดิน สุพรรณบุรี แอ๊ด คาราบาวสร้าง

คุณยืนยง โอภากุล หรือที่รู้จักกันในชื่อ “แอ๊ด คาราบาว” ได้มีความคิดขึ้นมาหลังจากที่วัดพระศรีรัตรมหาธาตุ สุพรรณบุรี ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเหตุการณ์พลุระเบิด
จงทำให้พระอุโบสถ์ และ ศาลาการเปรียญ กุฎิสงฆ์ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก

คุณยืนยง โอภากุล พร้อมด้วยเพื่อน ๆ จึงได้ตกลงร่วมกันที่จะจัดสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาชุดหนึ่ง นั่นก็คือ พระมเหศวร รุ่น ตำนานแผ่นดิน (อาเหล่่าม่า) จำนวนการสร้าง 25,555 องค์ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดถวายให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี สำหรับนำไปบูรณะศาสนสถานของทางวัดให้ใช้งานได้ตามปกติ

พระมเหศวร รุ่น ตำนานแผ่นดิน (อาเหล่าม่า) ได้ต้นแบบมาพระมเหศวรองค์จริง ซึ่งเป็นพระของอาม่า (ย่า) ของคุณแอ๊ด คาราบาว ต่อมาอาม่าของคุณแอ๊ด คาราบาวได้มอบพระองค์นี้ให้กับคุณพ่อของคุณแอ๊ด คาราบาว และ ได้ตกทอดมาเป็นของคุณแอ๊ด คาราบาวในที่สุด

สำหรับพระมเหศวร รุ่น ตำนานแผ่นดิน (อาเหล่าม่า) ทำพิธีปลุกเสกในวันที่ 26 มี.ค. 2555 – 30 มี.ค. 2555 ราคาบริจาคบูชาองค์ละ 1000 บาท ซึ่งเงินทั้งหมดที่ได้จากการบูชามอบถวายแก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ สุพรรณบุรี เพื่อบูรณะเสนาสนะของวัดอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดจากเหตุการณ์พลุระเบิด และสร้างกำแพงวัดให้เสร็จสมบูรณ์

คุณแอ๊ด คาราบาวได้กล่าวไว้ในตอนหนึ่งว่า…..ใครก็ตามที่ได้นิมนต์พระรุ่นนี้ไปคล้องคอ ขอให้คิดเสียว่าเป็นองค์เดียวกับที่ผมคล้องมาตลอดชีวิต…..

….บุญกุศลที่ท่านได้ทำให้กับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในครั้งนี้ จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว รวมทั้งญาติสนิทมิตรสหาย มีความสุขความเจริญตลอดไป และแคล้วคลาดจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง เหมือนกับที่ผมได้ประสบมาทั้งชีวิตแห่งการเป็น…”แอ๊ด คาราบาว”