บทความพระพุทธศาสนา

เราไม่ทิ้งกัน แต่กลุ่มอาชีพนี้ (จะถูกทิ้ง) กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ รับเงิน 5,000 บาท

7 เมษายน 2020 | นานาสาระ
กลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าเกณฑ์ รับเงิน 5,000 บาท
กลุ่มอาชีพที่ไม่เข้าเกณฑ์ รับเงิน 5,000 บาท

กลุ่มไม่เข้าเกณฑ์ รับเงิน 5,000 บาท

แม้ว่าทางรัฐบาลจะให้ลงทะเบียนรับเงินเดือนละ 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ผ่านทางเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน (ตอนนี้ทราบว่าขยายเวลาไปที่ 6 เดือนแล้ว) แต่ไม่ใช่ว่าผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแล้วจะได้รับเงินทุกคนนะครับ ซึ่งก็มีกลุ่มอาชีพเหล่านี้ไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะรับเงิน

 1. นักเรียน นักศึกษา
 2. แรงงานที่อยู่ระบบประกันสังคมมาตรา 33
 3. คนขายของออนไลน์
 4. โปรแกรมเมอร์
 5. คนงานก่อสร้าง
 6. เกษตรกร

นอกจากนี้แล้ว เว็บไซต์ bangkokbiznews.com ยังได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกลุ่มที่จะไม่ได้รับการพิจารณารับเงิน 5,000 บาท ได้แก่

 1. อายุต่ำกว่า 18 ปี
 2. เป็นผู้ว่างงาน
 3. ข้าราชการ
 4. พนักงานรัฐ
 5. ผู้รับบำนาญ