บทความพระพุทธศาสนา

ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน แม้จะเป็นวันที่ COVID-19 ระบาด

22 มีนาคม 2020 | นานาสาระ
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน แม้จะเป็นวันที่ COVID-19 ระบาด
ขอบคุณที่ไม่ทิ้งกัน แม้จะเป็นวันที่ COVID-19 ระบาด

ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บไซต์พระคุ้มครอง ถึงแม้ในยามวิกฤตเพราะพิษ COVID-19 แต่ทุกท่านก็เมตตา ติดตามและแวะเข้ามาชมเว็บไซต์พระคุ้มครองทุกวัน ซึ่งยอดผู้เข้าชมในแต่ละวันไม่เคยตก แม้จะไม่เพิ่มขึ้นมากก็ตาม แต่ผมเชื่อว่าจะได้รับความเมตตาจากทุกท่านเรื่อย ๆ

เว็บไซต์นี้ นำเสนอความเชื่อความศรัทธา บางบทความก็ไม่สามารถพิสูจน์ได้ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือไม่สามารถเห็นผลได้ตามที่เขียนไว้ เพราะมันคือความเชื่อที่เชื่อกันมาอย่างนั้น หากเชื่อแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร ไม่ทำตนให้ลำบากจนมากเกินไป ความเชื่อนั้นก็ปล่อยให้เป็นความเชื่อไป

ส่วนความเชื่อใดสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองและผู้อื่น ก็ปล่อยไปเช่นกัน แต่ปล่อยให้มันอยู่ในตำรา ไม่ต้องนำออกมาใช้ ให้เรารู้แต่ว่าครั้งหนึ่งคนเรามีความเชื่ออย่างนี้

สุดท้าย ขอให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้ ขอให้พระคุ้มครอง บุญที่ทำมาช่วยปกป้อง เทวดาช่วยรักษา และที่สำคัญขอให้เราช่วยเหลือตนเองและเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน