บทความพระพุทธศาสนา

3 นาที น่ารู้ ถ้อยคำและสรรพนามต่าง ๆ ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์

20 มีนาคม 2020 | VIDEO
3 นาที น่ารู้ ถ้อยคำและสรรพนามต่าง ๆ ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์
3 นาที น่ารู้ ถ้อยคำและสรรพนามต่าง ๆ ที่ใช้กับพระภิกษุสงฆ์

เมื่อเราเข้าพบพระสงฆ์ หรือสนทนากับพระสงฆ์เราจะใช้คำพูดแทนตนเองอย่างไร เรียกพระว่าอย่างไร

เมื่อลูกชายบวชเป็นพระ หรือบวชเป็นสามเณรแล้ว เราจะเรียกท่านว่าอย่างไร หลวงน้อง ลูกพระ ลูกเณร ควรเรียกไหม มาฟังคุณเตยพูดกันครับ ง่าย ๆ ใช้เวลาแค่ 3 นาที รู้และนำไปปฏิบัติได้ทันที

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง