บทความพระพุทธศาสนา

คนที่มักจะปกปิดความลับไว้ไม่อยู่ พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูด หรือไม่ใช่เวลาพูด ไม่มีความอดทน

10 มีนาคม 2020 | ธรรมะคุ้มครอง
คนที่มักจะปกปิดความลับไว้ไม่อยู่ ระวังให้ดีจ้า
คนที่มักจะปกปิดความลับไว้ไม่อยู่ ระวังให้ดีจ้า
  1. คนมักมากในกาม
  2. คนเจ้าโทสะ
  3. คนเขลาคนโง่
  4. คนขี้ขลาด
  5. คนเห็นแก่ได้
  6. สตรี
  7. นักเลงสุรา
  8. บัณเฑาะก์
  9. เด็กไม่รู้เดียงสา

ขออธิบายเพิ่มเติม บทความนี้ไม่ใช่การดูถูกบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะ ถึงแม้บุคคลที่ปิดความลับไม่อยู่ที่ยกมานี้จะมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พระพุทธศาสนาก็ตาม แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ อย่าหลงประเด็นว่าต้องถูกต้องใช้ได้หมด คือเรื่องราวที่บันทึกไว้ในคัมภีร์นั้น บางเรื่องเป็นแค่การณ์บันทึกเหตุการณ์อะไร ที่ไหน อย่างไร ใครกล่าวว่าอย่างไร อย่างเช่น บุคคลนี้กล่าวไว้อย่างนี้จริง แต่ไม่ได้ยืนยันว่าต้องเป็นจริงอย่างนั้น ต้องแยกให้ออก อีกอย่างบางคนอาจจะต้องแยกเป็นรายบุคคลออกไปว่าทำไมถึงปิดความลับไว้ไม่อยู่ เช่นผู้หญิงเจ้าชู้หรือติดการพนันอาจจะเก็บความลับไว้ไม่อยู่

บางอย่างที่กล่าวไว้ในคัมภีร์อาจจะเป็นความเชื่อที่มีมาแต่โบราณ แต่นักปราชญ์ในพระพุทธศาสนาในสมัยนั้น ท่านชอบศึกษา ชอบจะชอบจำจึงได้จำไว้ และมีการบันทึกไว้ให้คนรุ่นหลังได้อ่านได้ศึกษาต่อไป

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง