บทความพระพุทธศาสนา

มารยาทไทย มารยาทสากล มารยาทในการอ่านหนังสือ

3 มีนาคม 2020 | นิสัยใจคอ
มารยาทไทย มารยาท สากล มารยาทในการอ่านหนังสือ
มารยาทไทย มารยาท สากล มารยาทในการอ่านหนังสือ

มารยาทในการหนังสือ โดยเฉพาะมารยาทในการอ่านหนังสือในห้องสมุด ในห้องเรียน ในห้องประชุม แต่บ้างข้ออาจจะไม่เกี่ยวกับการอ่านหรือนำมาใช้กับห้องสมุดไม่ได้ เพราะเขามีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่ เช่น การซ่อมหนังสือ การเก็บหนังสือ เป็นต้น

  ๑.ไม่ควรอ่านหนังสือเสียงดังรบกวนผู้อื่น
เมื่อจับหนังสือขึ้นมา ทุกคนก็ย่อมต้องการความเป็นส่วนตัว จดจ้องอยู่กับโลกที่อยู่บนตัวหนังสือ ต้องการส่งความรู้สึกจิตใจไปตามทุกข้อความที่ผู้แต่งได้แสดงออกมา ฉะนั้น เมื่อเข้าห้องสมุดเพื่อหาความรู้ใส่ตัว ก็ไม่ควรอ่านเสียงดังรบกวนคนอื่น

  ๒.หากหนังสือชีกขาดหรือชำรุด ควรซ่อมแซมให้เรียบร้อย
ข้อนี้ เหมาะสำหรับหนังสือเล่มนั้นเป็นของเรา หรืออยู่ในความดูแลของเรา หนังสือได้ให้ความรู้ต่าง ๆ มากมายแก่เรา สิ่งไหนที่เราไม่เคยรู้ก็ได้รู้ สิ่งไหนที่เราไม่เคยได้อ่านก็อ่าน พาเราเพลินสนุกสนาน ฉะนั้น เมื่อสิ่งที่ให้ความกับเราชำรุดไป ถ้าซ่อมเองได้ก็ซ่อม ถ้าซ่อมเองไม่ได้ก็ส่งร้านที่รับซ่อม  หนังสือบางเล่มสามารถเก็บเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลานนได้

  ๓.เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วควรนำหนังสือเก็บไว้ที่เดิม
ในห้องเรียนหรือห้องทำงาน ห้องประชุม หรือตามโรงพยาบาล ปกติจะมีตู้หนังสือไว้บริการแก่ผู้มาใช้บริการ เมื่อเราหยิบมาอ่านแล้วควรเก็บไว้ที่เดิม จะได้ไม่เกะกะแก่ผุ้มาทีหลัง ไม่ควรวางไว้เกะกะหรือขวางผู้อื่นบนเก้าอี้หรือทางเดินเป็นต้น

  ๔.ไม่ควรพับที่มุมหนังสือหรือฉีกหนังสือ
การพับที่มุมจะทำให้หนังสือเป็นรอย นานเข้าก็จะชำรุดได้ ยิ่งการฉีกหนังสือป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ เมื่อต้องการหมายไว้ว่าเราอ่านถึงไหนแล้ว ควรที่จะหากระดาษอื่น ๆ มาคั้นไว้ หรือที่เขาเรียกว่าที่คั้นหนังสือแทนการพับที่มุมหนังสือแทน

  ๕.ไม่ควรขีดเขียนใด ๆ บนหนังสือ
เมื่อจะทำการบันทึกหรือโน็ตข้อความใด ๆ ไว้ ควรที่จะหาสมุดไว้สำหรับบันทึกต่างหาก ไม่ควรขีดเขียนข้อความใด ๆ ลงไป จะทำให้หนังสือสกปรก ไม่น่าดู

  ๖.ควรปิดโทรศัพท์ งดการสื่อสารจากคนภายนอก
เมื่ออยู่ในห้องสมุดหรืออ่านหนังสือในที่สาธารณะ หรือแม้กระทั้งร้านขายหนังสือเองควรที่จะปิดโทรศัพท์ หรือถ้าจำเป็นใช้ควรเปิดแบบสั่นไว้ ถ้ามีสายเข้าให้เดินออกมาพูดคุยข้างนอกจะได้ไม่เป็นการรบกวนคนอื่นเขา

  ๗.ถ้าเป็นหนังสือธรรมะยิ่งควรปฏิบัติเป็นพิเศษ เพราะถือว่าเป็นหนังสือที่บรรจุคำสอนในทางศาสนา โดยฌฉพาะในพระพุทธศาสนาเรามีความเคารพในพระธรรมเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเป็นหนังสือธรรมะนั้น ไม่ควรข้าม ไม่ควรโยน ไม่ควรเก็บไว้ใต้เท้า ใตโต๊ะที่เราใช้งานอยู่ ไม่ควรเก็บไว้ใต้เตียงนอนที่เรานอนอยู่ ถ้าหนังสือฉีกขาดเกินแก้ไข ไม่ควรทิ้งลงถังขยะหรือไม่ควรทิ้งในกระโถน โบราณท่านแนะนำว่าให้ทำการบรรจุเสีย โดยการเผาไฟ

  ๘.เมื่อเลิกอ่านหนังสือแล้ว ไมควรเปิดหนังสือกางหรื่อควำหนังสือไว้
การเปิดหนังสือกางหงายทิ้งไว้ หรือเปิดหนังสือค่ำลงทำให้หนังสือชำรุด ฉีกขาดได้ง่าย ยิ่งถ้าตรงนั้นมีพัดลมหรือลมพัดก็จะยิ่งทำให้หนังสือถูกลมพัดกระจัดกระจายเสียหายได้ ทางที่ดีเมื่อเลิกอ่านควรที่พับเก็บไว้ให้เรียบร้อย แล้วเก็บเข้าที่เดิมเสีย

นี่เป็นมารยาทเล็ก ๆ น้อยในการอ่านหนังสือ ตลอดถึงการปฏิบัติต่อหนังสือ อย่าให้คนอื่นได้ตำหนิหรือดูถูกเราได้ว่าเป็นแต่อ่านอย่างเดียว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง