บทความพระพุทธศาสนา

คาถานักมวย ช่วยให้หมัดหนัก แรงเหมือนธนูหนักพันชั่ง

18 ธันวาคม 2019 | คาถา
นักมวย หญิง
นักมวย หญิง

นะโม พุทธายะ นะธนู นะกาโร โหติ สัมภะโว
ปะถะมังพินธุกัง ชาตัง นะรา นะวะ หิตัง เทวัง
นะระเทเวหิ ปูชิตัง นะรานัง กามะปังเกหิ
นะมามิ สุคะตัง ชิตัง จะ ภะ กะ สะ

วิธีใช้คาถานักมวย ชกมวย

ให้ตั้งนะโม 3 หน ระลึกทวยเทพครูอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือ ครูอาจารย์ในอดีตที่เป็นเจ้าของศิลปะการชกมวย ครูอาจารย์ที่ฝึกสอนเรามา จากนั้นสวดคาถาเป่าใส่น้ำดื่มกินก่อนซ้อมมวย เสกน้ำทั้งดื่มทั้งล้างหน้าเช็ดตัวเวลาฝึกซ้อม ทำทุกวัน ทำไปเรื่อย ๆ จนถึงวันชกจริง ท่านว่าจะส่งผลให้เรามีชัยชนะแล

คำแนะนำในการชกมวย

ผมเองก็ไม่ใช่นักมวย แต่หัวใจของนักมวยน่าจะอยู่ที่ระเบียบวินัย ขยันฝึกซ้อม อดทน เชื่อฟังโค๊ช ไม่ประมาท ซ้อมบ่อย รู้จุดอ่อนจุดแข็งของตน และรู้จุดอ่อนจุดแข็งของคู่ต่อสู้ โอกาสชนะนั้นมีมากครับ