บทความพระพุทธศาสนา

หากคุณทำผิดเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เรื่องอื่น ๆ ก็จะตามมาด้วย

7 ตุลาคม 2019 | นานาสาระ
นินทา
นินทา

ในสังคมไทย หากคุณทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ผู้คน สื่อ นักข่าว นักสืบทั้งหลาย ก็พร้อมใจที่จะสืบเสาะ ขุดคุ้ยความผิดอย่างอื่นของคุณในอดีต แม้คุณจะลืมมันไปแล้วก็ตาม หรือบางเรื่องสิ่งนั้นคุณอาจจะไม่เคยได้ทำด้วยซ้ำ แต่มันก็ทำให้คนเชื่อได้ว่าคุณทำ

เพราะคนเรามักสนใจความชั่ว ความฉิบหาย ของคนอื่นมากกว่า คอยซ้ำเติมคนอื่นอยู่ตลอดเวลา ฉะนั้น คุณอย่าได้ล้มเด็ดขาด หากคุณล้มมีคนเป็นจำนวนมากที่จะคอยเหยียบบคุณให้จมลงไปอีกด

นินทา
นินทา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง