บทความพระพุทธศาสนา

ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณผู้อ่าน แม้แค่ผ่านมา มีเวลาโปรดมาอีก

29 สิงหาคม 2019 | นานาสาระ
ขอบคุณ
ขอบคุณ

โพสต์นี้ไม่มีอะไรมาก นอกจากขอบคุณทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์พระคุ้มครองของเรา ซึ่งเว็บไซต์นี้ จดโดเมนเนมประมาณปลายเดือนพฤษภาคม ปี 2562 จนบัดนี้ผ่านมาเพียงไม่กี่เดือนก็มีผู้เข้าเยี่ยมชมวันละเกือบ 1000 คนครับ

  • ทุกการเยี่ยมชมคือแรงใจของเรา
  • ทุกการเยี่ยมชมคือกำลังใจของเรา
  • ทุกการเยี่ยมชมคือแรงบันดาลใจของเรา
  • ขอบคุณทุกแรงใจ
  • ขอบคุณทุกกำลังใจ
  • ขอบคุณทุกแรงบันดาลใจ
  • และขอบคุณเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่ได้ให้เราค้นคว้าข้อมูล
  • ครูบาอาจารย์ที่ได้เมตตาให้ความรู้แก่เรา
  • ขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ได้แบ่งปันความรู้แก่เรา
  • ขอบคุณ ขอบคุณ ขอบคุณ