บทความพระพุทธศาสนา

พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร

20 กรกฎาคม 2022 | พระเครื่อง
พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร
พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร

พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร

พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ( พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร

สร้างปี 2518 เป็นหนึ่งในวัตถุมงคลรูปหล่อยอดนิยม พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นแห่งภูผาเหล็ก

ศิษย์สายกรรมฐานของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั้นมีจำนวนมาก และหนึ่งในนั้นก็คือ พระอาจารย์วัน อุตฺตโม เป็นพระเถระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ประกอบด้วยองคคุณต่าง ๆ มีศีลคุณ เป็นต้น เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในป่าเขาในสมัยนั้น

พระปั๊มรูปเหมือน รุ่นแรก พระอาจารย์วัน อุตฺตโม ( พระอุดมสังวรวิสุทธิเถร ) วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม จ.สกลนคร ที่ผมนำประกอบบทความนี้ ไม่ใช่ของผม เป็นพระรูปเหมือนที่สวยงามเป็นอย่างมาก สภาพสมบูรณ์ เหมือนปั้มออกมาใหม่ ๆ ส่องทีไรได้ปีติทุกครั้ง

อ่านเพิ่มเติม ประวัติพระอาจารย์วัน อุตฺตโม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง