บทความพระพุทธศาสนา

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

19 กุมภาพันธ์ 2022 | เครื่องราง
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก
ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

ท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก

พิธีมหาพุทธาภิเษก สมโภชอุโบสถ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก ในปี 2563

สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (สมเด็จธงชัย) วัดไตรมิตรฯ ประธานจุดเทียนชัย

อ.ต้อย เมืองนนท์ รองนายกสมาคมพระเครื่องพระบูชาไทย ประธานฝ่ายฆราวาส

พระครูสุจิตธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดนางพญา ประธานฝ่ายสงฆ์

พระคณาจารย์ร่วมพิธีเททองนำฤกษ์และพิธีพุทธาภิเษก

– พระรัตนโมลี วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร พิษณุโลก
– พระครูโสภิตวิริยาภรณ์  (พระอาจารย์ อิฏฐ์ ภทฺทจาโร) วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม
– พระครูพิพิธธรรมาทร (หลวงพ่อหวั่น กุสลจิตโต) วัดคลองคูณ พิจิตร
– พระโสภณพัฒนคุณ (พระอาจารย์ทิน สุทินนังโน) วัดพุน้อย ลพบุรี
– พระราชมงคลวัชราจารย์ (หลวงพ่อพัฒน์ ปุญฺญกาโม) วัดห้วยด้วน นครสวรรค์
– พระภาวนาธรรมาภิรักษ์ (หลวงพ่อรักษ์ อนาลโย) วัดสุทธาวาสวิปัสสนา อยุธยา

สำหรับท้าวเวสสุวรรณ รุ่นประวัติศาสตร์ธงชัยจอมราชันย์ วัดนางพญา จังหวัดพิษณุโลก น่าจะเป็นท้าวเวสสุวรรณรุ่นแรกของวัดนางพญา

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง