บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเสียพิษปัจจัย 4 คำเสียพิษข้าว คำเสียพิษผ้า คำเสียพิษเสนาสนะ คำเสียพิษยา

10 กุมภาพันธ์ 2022 | คาถา
คำเสียพิษปัจจัย 4 คำเสียพิษข้าว คำเสียพิษผ้า คำเสียพิษเสนาสนะ คำเสียพิษยา
คำเสียพิษปัจจัย 4 คำเสียพิษข้าว คำเสียพิษผ้า คำเสียพิษเสนาสนะ คำเสียพิษยา

คำเสียพิษปัจจัยสี่

คำเสียพิษข้าวเวลาฉัน (คาถาเสียพิษอาหาร)

จิปิเสคิ เพชรสะ อะหัง โภชะนัง ปะฏิเสวามิ.

คำเสียพิษผ้าเวลาครองผ้าใหม่ (คาถาเสียพิษเครื่องนุ่งห่ม)

จิปิเสคิ เพชรสะ อะหัง จีวะรัง ปะฏิเสวามิ.

คำเสียพิษเสนาสนะ (คาถาเสียพิษที่นั่งที่นอน)

จิปิเสคิ เพชรสะ อะหัง เสนาสนัง ปะฏิเสวามิ.

คำเสียพิษยาเวลากินยา (คาถาเสกยา คาถาเสียพิษยา)

จิปิเสคิ เพชรสะ อะหัง คิลานะเภสัชชัง ปะฏิเสวามิ.

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง