บทความพระพุทธศาสนา

รวมภาพไม้ด่าง สวยงามตามแบบธรรมชาติ ดูง่ายสบายตา

30 มิถุนายน 2021 | นานาสาระ
รวมภาพไม้ด่าง สวยงามตามแบบธรรมชาติ ดูง่ายสบายตา
รวมภาพไม้ด่าง สวยงามตามแบบธรรมชาติ ดูง่ายสบายตา

สาเหตุการเกิดไม้ด่าง

ผมเองยังไม่ใช่นักสะสมต้นไม้ด่าง และยังไม่มีความรู้เรื่องไม้ด่างมากนัก แต่เข้าใจว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดไม้ด่างนั้นมีปัจจัยหลายอย่าง โดยมากเกิดตามธรรมชาติ จากดินฟ้าอากาศ น้ำ ปุ๋ย การบำรุงรักษา การผสมพันธุ์กันตามธรรมชาติจนเกิดการกลายพันธุ์ไปก็มี ผมไม่แน่ใจว่าทุกวันนี้มีปุ๋ยหรือสารเคมีที่ทำให้มันกลายพันธุ์หรือเปล่า แต่เชื่อว่าเป็นไปได้สำหรับผู้ที่ศึกษาเกี่ยวกับพรรณไม้ต่าง ๆ

ทำไมไม้ด่างแพง

ไม้ด่างที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ซึ่งปกติไม้นั้น ๆ จะต้องมีใบสีเขียวแต่กลับออกใบมาด่าง เช่น กล้วยด่าง แบบนี้จะเป็นของหายาก เป็นที่ต้องการของนักสะสม จึงมีราคาแพง

แต่หากไม้ด่างนั้น เป็นพรรณไม้ด่างโดยปกติอยู่แล้ว แม้แยกหน่อไปปลูกกี่ครั้งก็ยังด่างเหมือนต้นแม่ แบบนี้ราคาจะไม่ค่อยแพงนัก เพราะเพาะปลูกง่าย

ทำไมไม้ด่างจึงแพง พอสรุปได้ว่า หายาก เป็นที่ต้องการสะสมของนักนิยมไม้ด่างหรือพรรณไม้แปลกทั้งหลาย ส่วนคนไทยบางกลุ่มก็เชื่อว่าไม้ด่างเป็นไม้มงคล นำความโชคดีมาให้ ทำให้ชีวิตมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุข เทียบความเชื่อนี้ได้กับสัตว์พิเศษทั้งหลาย เช่น ช้างเผือก หรืออวัยวะของสัตว์ที่ออกมาแตกต่างจากสัตว์ตัวอื่น ๆ เช่น เขากวางคุด เขี้ยวหมูตัน เขี้ยวเสือกลวง เป็นต้น

ต่อไปภาพไม้ด่างชนิดต่าง ๆ ที่ผมนำมาจากเว็บไซต์ pixabay.com เพื่อให้ท่านได้ชมเพลิน ๆ แต่ผมไม่ชื่อของไม้ด่างชนิดนั้น ๆ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง