บทความพระพุทธศาสนา

คาถาหัวใจพญาปลาอานนท์ คาถาพญาปลาอานนท์ ปลาที่ทรงอำนาจ

1 มิถุนายน 2021 | คาถา
คาถาพญาปลาอานนท์
คาถาพญาปลาอานนท์

คาถาหัวใจพญาปลาอานนท์

มัจสา มะหาอุปะนันโท ตังติคคัง

คาถาพญาปลาอานนท์

โอมปรมมะ มิสสะ จะตุทิโส ทิพพะมาเน ตัสสะ สินธะนา นิวัตติ พรมมะ นาคัทธา กุเว อะหันตัง จะตุทิสัง

ในสมัยโบราณมีคติความเชื่อกันว่า ใต้โลกมนุษย์เราอาศัยอยู่นี้ มีปลาตัวใหญ่ตัวหนึ่งหนุนอยู่ เรียกว่า ปลาอานนท์ เวลาที่ปลาตัวนี้พลิกตัวเชื่อกันว่าเป็นเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหว บางตำนานก็กล่าวว่าปลาอานนท์นี้เป็นหนึ่งในพญาปลาทั้ง 7 ที่อาศัยอยู่ในทะเลสีทันดร ซึ่งมีชื่อดังนี้

  1. ติมิ
  2. ติมิงคละ
  3. ติมิงปิงคละ
  4. อานนท์
  5. ติมินท์
  6. อัชฌโรหะ
  7. มหาติมิ

เนื่องจากปลาอานนท์ทำหน้าที่หนุนแผ่นดินหรือชมพูทวีปไว้ ปลาอานนท์จึงเป็นสัญลักษ์แห่งมหาอำนาจ มหาเดชา มีอิทธิพลต่อผู้อื่น บางความเชื่อทำเป็นรูปปลาอานนท์ตั้งไว้ที่ทำงานเพื่อข่มคู่แข่ง บางแห่งทำเป็นธงหรือผ้ารูปปลาอานนท์แขวนไว้หน้าร้าน หรือทำเป็นธงให้พริ้วไปตามลม เพื่อเป็นมหาอำนาจ ข่มคู่แข่ง นอกจากนั้นยังชื่อว่านำลาภ นำความร่มเย็นมาให้อีกด้วย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง