บทความพระพุทธศาสนา

ตำนานเหรียญเจ้าสัว ทองคำ หลวงปู่บุญ ขันธโชติ ( พระพุทธวิถีนายก ) วัดกลางบางแก้ว

13 เมษายน 2021 | พระเครื่อง
ตำนานเหรียญเจ้าสัว ทองคำ หลวงปู่บุญ ขันธโชติ ( พระพุทธวิถีนายก ) วัดกลางบางแก้ว นครปฐม (ภาพประกอบบทความ)

เหรียญหล่อพระพุทธซุ้มกระจังที่สร้างโดยเหล่า คหบดี และเจ้าสัวใหญ่ ในละแวก อำเภอนครชัยศรี เพื่อถวายหลวงปู่บุญ ขันธโชติ ( พระพุทธวิถีนายก ) วัดกลางบางแก้ว นครปฐม ในปี 2443 เป็นเวลาร้อยกว่าปีมาแล้ว กลายเป็นตำนานเหรียญเจ้าสัวจนถึงทุกวันนี้ หมายความว่าหากมีการสร้างเหรียญที่มีลักษณะเช่นนี้ก็จะถูกเรียกว่าเหรียญเจ้าสัวทันที

สำหรับเหรียญเจ้าสัว เนื้อทองคำ รุ่นแรก ปี 2443 ไม่มีข้อมูลในการจัดสร้าง ซึ่งเหรียญหล่อเจ้าสัวรุ่นแรก ปี 2443 นั้นเป็นที่ยอมรับกันว่า มีเนื้อเงิน และเนื้อทองแดง ส่วนเนื้ออื่นไม่ปรากฏข้อมูลว่ามีการสร้าง (อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้) เหรียญเจ้าสัว เนื้อทองคำ มีข้อมูลในการจัดสร้างตั้งแต่รุ่นที่ 2 เป็นต้นไป

จำนวนการสร้างเหรียญเจ้าสัวแต่ละรุ่น

เหรียญเจ้าสัว รุ่นแรก สร้างปี 2443 มีเนื้อเงินและเนื้อทองแดง ไม่ทราบจำนวนการสร้าง

เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 สร้างปี 2535 มีจำนวนการสร้างดังนี้

 1. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อทองคำ สร้างจำนวน 700 เหรียญ
 2. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อเงิน สร้างจำนวน 6,685 เหรียญ
 3. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 7,230 เหรียญ
 4. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 2 เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 9,000 เหรียญ

เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 สร้างปี 2555 มีจำนวนการสร้างดังนี้

 1. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อทองคำ หนัก 29 กรัม สร้างจำนวน 355 เหรียญ
 2. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อเงิน (ผสมขี้นกแขกเปล้า) สร้างจำนวน 5,555 เหรียญ
 3. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อก้านช่อพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ สร้างจำนวน 5,555 เหรียญ
 4. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 5,555 เหรียญ
 5. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 35,555 เหรียญ
 6. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 3 เนื้อก้านช่อพระชัยวัฒน์หลวงปู่บุญ ช่อละ 9 องค์ สูง 12 ซ.ม. สร้างจำนวน 9 ช่อ

เหรียญเจ้าสัว รุ่น 4 (รุ่นสร้างเขื่อน) สร้างปี 2559 มีจำนวนการสร้างดังนี้

 1. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 999 องค์
 2. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อเงิน(ผสมขี้นกเขาเปล้า) จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 3. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อก้านช่อชนวน จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 4. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อนวโลหะ จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 5. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้อทองแดง จำนวนการสร้าง 55,559 องค์
 6. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ แบบช่อๆละ 59 องค์ จำนวนการสร้าง 99 ช่อ
 7. พระเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่ เนื้องผง จำนวนการสร้าง 84,000 องค์
 1. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้อทองคำ จำนวนการสร้าง 159 องค์
 2. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้อเงิน(ผสมขี้นกเขาเปล้า) จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 3. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก ทองแดงผสมนาก จำนวนการสร้าง 5,559 องค์
 4. พระเจ้าสัวพิมพ์เล็ก เนื้องผง จำนวนการสร้าง 84,000 องค์

เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 (รุ่นบูรณะหอสวดมนต์) สร้างปี 2562 มีจำนวนการสร้างดังนี้

 1. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 เนื้อทองคำ 1 ชุด มีเนื้อทองคำ เนื้อเงิน เนื้อนวะ สร้างจำนวน 399 ชุด บริจาคชุดละ 80,000 บาท
 2. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 เนื้อเงิน (ผสมขี้นกเขาเปล้า) สร้างจำนวน 7,999 องค์ บริจาคบูชา 3,000 บาท
 3. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 เนื้อนวโลหะ สร้างจำนวน 9,999 องค์ บริจาคบูชา 1,500 บาท
 4. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 เนื้อทองแดง สร้างจำนวน 39,999 องค์ บริจาคบูชา 400 บาท
 5. เหรียญเจ้าสัว รุ่น 5 แบบช่อ มีช่อละ 9 องค์ เนื้อก้านช่อผสมมวลสารหลวงปู่บุญ สร้าง 39 ช่อ บริจาคบูชา 20,000 บาท

ข้อมูลจาก :
https://www.web-pra.com/amulet/หลวงปู่บุญ-วัดกลางบางแก้ว/item
http://www.boontoamulet.com/category/82/สายนครปฐม/วัดกลางบางแก้ว/เจ้าสัว-รุ่น-2
http://www.goldcoin456.com/default.asp?pid=43698&content=productdetail
http://www.boontoamulet.com/category/84/สายนครปฐม/วัดกลางบางแก้ว/เจ้าสัว-รุ่น-4
http://www.thaiamulet4u.com/article/130/เหรียญเจ้าสัว5-รุ่น-บูรณะหอสวดมนต์-2562

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง