บทความพระพุทธศาสนา

หลวงปู่ดุลย์ หรือ หลวงปู่ดูลย์ เขียนแบบไหนดี ชักงงแล้วนะ

17 มกราคม 2021 | พระเครื่อง
หลวงปู่ดูลย์
หลวงปู่ดูลย์

สำหรับ พระราชวุฒาจารย์ หรือ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม ท่านเป็นพระภิกษุฝ่ายวิปัสสนาธุระ ชาวสุรินทร์ ศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต ท่านมีศิษย์ที่มีชื่อเสียงมากมาย เป็นต้นว่า

หลวงปู่ดูลย์
หลวงปู่ดูลย์

ศิษย์หลวงปู่ดูลย์

หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

หลวงปู่สาม อกิญฺจโน วัดป่าไตรวิเวก จ.สุรินทร์

พระเทพสุทธาจารย์ หลวงปู่โชติ คุณสมฺปนฺโน วัดวชิราลงกรณ์วราราม จ.นครราชสีมา

พระราชวิสุทธิธรรมรังสี หลวงพ่อเปลี่ยน โอภาโส วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จ.สุรินทร์

พระราชปัญญาวิสารัท หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม

พระราชวรคุณ หลวงปู่สมศักดิ์ ปณฺฑิโต วัดบูรพาราม จ.สุรินทร์

กลวงปู่เอียน ฐิตวิริโย วัดป่าโคกมอน จ.สุรินทร์

พระครูญาณกิจไพศาล หลวงปู่ใหญ่ ญาณวีโร วัดป่าวีรญาณ จ.สุรินทร์

หลวงตาผนึก สิริมํคโล วัดป่าเขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์

พระราชวิสุทธิมุนี พระอาจารย์เยื้อน ขนฺติพโล วัดเขาศาลาอตุลฐานจาโน จ.สุรินทร์

สำหรับชื่อของท่านนั้น บางคนก็เขียนว่า หลวงปู่ดุลย์ สระ อุ บางคนก็เขียนว่า หลวงปู่ดูลย์ สระ อู จากที่ดูใน th.wikipedia.org พระราชวุฒาจารย์ (ดูลย์ อตุโล) เขาจะใช้คำว่า หลวงปู่ดูลย์ อีกทั้งหนังสือ อตุโล หลวงปู่ฝากไว้ ซึ่งเขียนโดย พระโพธินันทมุนี (พระมหาสมศักดิ์ ปณฺฑิโต) DMG ก็ใช้คำว่า หลวงปู่ดูลย์ สระ อู ฉะนั้น ควรเขียนชื่อพระเถระพ่อแม่ครูอาจารย์ให้ถูกครับ ฝากไว้ด้วย