บทความพระพุทธศาสนา

คาถานางธรณี สารพัดคุณ เสกเทียนให้หญิงชายกลับมารักกันก็ได้

2 พฤศจิกายน 2020 | คาถา
เทียนอิ่นคู่เรียกจิตสะกดรัก ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์
เทียนอิ่นคู่เรียกจิตสะกดรัก ครูบาเดช กิตติญาโณ สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านใหม่รัตนโกสินทร์

คาถานางธรณี

โอม อิติปิโส ภะคะวา สะวา อะระหัง สุคะโต สะวาหะ ฯ

คาถานี้เสก 7 ที เป็นพระคาถานางธรณี เมื่อประจญพญามาราธิราช ถ้างูขบกัดให้เอาต้นหิงหายปัด 7 ทีหายแล ถ้าจะกันจระเข้ ให้เสกหินแร่ 7 อัน ผูกติดกับเอว ข้ามแม่น้ำไปเถิด หาอันตรายมิได้เลย เศษ 7 ทีแล ถ้าอยู่เรือเสกน้ำ 7 คาบ ปรายให้รอบเรือขโมยทำอะไรไม่ได้เลย หากผัวเมียเขาอย่ากัน จะให้มาหากันเขียนชื่อผู้ชาย ใช้ไว้ปลายเทียนเขียนชื่อผู้หญิงใส่ไว้ต้นเทียน ติดขันส้มป่อย สวดกว่าจะสิ้นเทียน ผู้หญิงมาแล ถ้าจะทำให้ผู้ชายมาหากันก็ทำดุจเดียวกัน แต่เอาชื่อชายไว้ข้างต้นเทียน เอาชื่อหญิงไว้ปลายเทียน สวดจนกว่าจะสิ้นเทียนมาแล