บทความพระพุทธศาสนา

คาถาเรียกหญิงให้มาหา มนต์คาถาเรียกผู้หญิงให้มารัก

30 ตุลาคม 2020 | เรียกจิต
คาถาเรียกหญิงให้มาหา คาถาเรียกผู้หญิงให้มารัก

วิธีเรียกหญิงให้มาหา

ให้นำกระดาษหรือใบตาลมาเขียนเป็นรูปผู้หญิงแผ่นหนึ่ง เป็นรูปผู้ชายแผ่นหนึ่ง เขียนชื่อชายหญิงลงตรงหว่างอกรูปหญิง เขียนชื่อเราทับลงไปบนชื่อหญิงนั้นอีกทีหนึ่ง แล้วเอาหน้ารูปประกบกันเข้า เอารูปชายไว้บน ปลุกด้วยมนต์ตามกำลังวัน

มนต์เรียกหญิงให้มาหา

โอม อิตถีโย ตะรุโณ เอหิ เอหิ สะมาคะโต โรทันตังจะ ระตัง อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ เรเรรัง รัสสัสสะ สวาหะ ฯ

แล้วจึงนำเอาไปไว้ใต้ที่นอนเรา หญิงนั้นนอนมิหลับเลย อยู่มิได้เลยให้คิดถึงเรา ถ้าอยู่ไกล 3 คืนมา ถ้าอยู่ใกล้คืนหนึ่งมา อย่าสนเทห์เลย วิเศษนักแล ใช้ได้ผลมามากต่อมากแล้ว

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง