บทความพระพุทธศาสนา

คาถาปลุกเสกเรียกเงินเรียกทอง มนต์เรียกทรัพย์

9 สิงหาคม 2020 | คาถา
วิธีบูชาเงิน
คาถาปลุกเสกเรียกเงินเรียกทอง มนต์เรียกทรัพย์

โบราณกล่าวไว้ว่า หากผู้ใดได้พบพระคาถานี้ ถือว่าเป็นผู้มีบุญยิ่งนัก เพราะพระคาถาบทนี้ครูอาจารย์หรือผู้ที่มีมักจะไม่ค่อยถ่ายทอดให้แก่ใครง่าย ๆ ยกเว้นเป็นศิษย์รัก คนสนิทที่รักนับถือกันเท่านั้น

พระคาถาบทนี้เป็นคาถาสั้น ๆ บริกรรมได้ง่าย ไม่เสียเวลามากนัก นำไปท่องบริกรรมให้คล่องติดปากและสักการะบูชากราบไหว้เป็นประจำเถิด ลาภเงินทองจะเกิดไม่ขาดสาย ชีวิตจะสบายไปตลอด เงินจะพอกพูนขึ้นเรื่อย ๆ วิเศษนัก คำบริกรรมปลุกเสกพระเวทย์มนต์นี้

พระมนต์คาถาใช้บริกรรม

เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว โอมสวาโหม โอมสวาโหม โอมสวาโหม สาธุ สาธุ สาธุ
จัตตุโร นะวะโม ทะเวโช ตรีนิ ปัญจะ สัตตะ อัฏฐะ เอกะ ฉัฏฐี ธาเรตุ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม

ตามด้วยบทดังต่อไปนี้

ชิตังมุนินทะวะรัง พะละมุตตะมัง

ก่อนสวดพระคาถาใด ๆ พึงตั้ง นะโม 3 หน ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย คุณบิดามารดา ครูอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของคาถาทั้งหลาย ขออนุญาตนำพระคาถามาบริกรรมภาวนา