บทความพระพุทธศาสนา

พระกริ่งรมดำ หลวงพ่อโสธร ปี 2508 หน้าเทวดา อย่างงาม

11 เมษายน 2020 | พระเครื่อง
พระกริ่งรมดำ หลวงพ่อโสธร ปี 2508 หน้าเทวดา อย่างงาม
พระกริ่งรมดำ หลวงพ่อโสธร ปี 2508 หน้าเทวดา อย่างงาม

พระกริ่งโสธร-รมดำสร้างปี 2508 จัดได้ว่าเป็นพระกริ่งรุ่น 2 ของทางวัดโดยจากพระกริ่งรุ่นแรกสร้างปี 2500 สร้างโดยพระราชพุทธิรังสี (หลวงปู่เจียม) ปัจจุบันได้มีการแบ่งแยกพิมพ์ตามลักษณะใบหน้า (ไม่ใช่ขนาด) ออกเป็น 3 หน้า ดังต่อไปนี้

  • พระกริ่งโสธร ปี 2508 พิมพ์หน้าใหญ่ ลักษณะใบหน้าจะกลมอวบอิ่ม เม็ดพระศกด้านหน้ามี 4 แถว พิมพ์หน้าใหญ่ยังแยกออกได้อีก 3 พิมพ์ ได้แก่ หน้าใหญ่พิมพ์ที่ 1 หน้าใหญ่พิมพ์ที่ 2 หน้าใหญ่พิมพ์ที่ 3
  • พระกริ่งโสธร ปี 2508 พิมพ์หน้ากลาง ลักษณะใบหน้าจะเรียวลงเล็กน้อย นับเม็ดพระศกด้านหน้าได้ 5 แถว แยกพิมพ์ออกเป็น 2 พิมพ์คือ หน้ากลางพิมพ์ที่ 1 หน้ากลางพิมพ์ที่ 2
  • พระกริ่งโสธร ปี 2508 พิมพ์หน้าเล็ก ลักษณะใบหน้าซูบตอบ-คางแหลม นับเม็ดพระศกด้านหน้าได้ 4 แถว แยกพิมพ์ออก 3 พิมพ์คือ หน้าเล็กพิมพ์ที่ 1 หน้าเล็กพิมพ์ที่ 2 หน้าเล็กพิมพ์ที่ 3

พระกริ่งโสธรทั้ง 3 พิมพ์ดังกล่าวนี้ เนื่องจากมีการจัดสร้างเป็นจำนวนมากในแต่ละพิมพ์โดยเฉพาะในพิมพ์หลัง จึงมีหลายบล็อกทำให้รายละเอียดบางอย่างในพิมพ์เดียวกันแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย ซึ่งในที่นี้จะไม่ขอกล่าวถึงความแตกต่างในแต่ละบล็อก เพื่อให้เป็นการให้แก่การศึกษาโดยพิจารณาตามหลังพิมพ์พระที่ปรากฏในแต่ละพิมพ์เท่านั้น

  • พิมพ์หน้าของพระกริ่งโสธรปี 2508 มี 3 พิมพ์ คือ พิมพ์หน้าใหญ่ พิมพ์หน้ากลาง พิมพ์หน้าเล็ก
  • พิมพ์ด้านหลังของพระกริ่งโสธรรุ่นนี้มีเพียง 4 พิมพ์ ใช้ประกบกันเป็นคู่ ๆ เพื่อให้ง่ายต่อการพิจารณา
    ทำให้สามารถแยกพระพิมพ์แปลก ๆ ซึ่งมีหลังไม่เข้าชุดดังกล่าวออกได้อย่างชัดเจน
    ข้อควรจำ…พระกริ่งหลวงพ่อโสธร ปี 2508 ในแต่ละพิมพ์จะมีหลายบล็อกรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย เช่น พิมพ์หลังที่ 1บางบล็อก 2 หยิก-หลังแตกคล้ายพระกริ่งโสธร ปี 2500 แต่บางบล็อกโดยเฉพาะในในบล็อกที่ใช้กับพิมพ์เล็กจะไม่เป็นฯลฯ

ข้อมูลจาก : www.sotorn.net