บทความพระพุทธศาสนา

ต้นไม้ประจำวันเกิด สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสบดี มะลิ จำปี ราตรี พุด กุหลาบ แก้ว

25 กุมภาพันธ์ 2020 | สิ่งนำโชค
ดอกพุด
ดอกพุด

คนเกิดวันพฤหัสบดีนั้น ส่วนมากจะเป็นรูปร่างสง่างามทั้งชายและหญิง มีสติปัญญาที่ดี เป็นคนฉลาดหลักแหลม เป็นผู้มีความละเอียดลึกซึ้ง ทำงานได้ประณีต เป็นผู้ที่สนใจใฝ่หาความรู้ให้กับตนเองอย่างสม่ำเสมอ เป็นคนที่พูดจามีหลักการ เชื่อมั่นในความคิดเห็นของตัวเองจนบางทีไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โกรธง่ายหายเร็ว เมื่อได้โต้เถียงกับคนอื่นอยากเป็นฝ่ายถูก แต่ก็ไม่คิดเก็บมาเป็นอารมณ์ เพียงแต่อยากเอาชนะเท่านั้นเอง เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและตั้งใจสูง ได้ตัดสินใจในเรื่องไหนแล้วยากที่จะเปลี่ยนแปลง มีความทะเยอทะยานสูง ต้องการทั้งชื่อเสียง เกียรติยศ และฐานะ จะเป็นคนวางแผนอย่างรอบคอบและอดทนรอคอย
ชะตาชีวิตของคนเกิดวันพฤหัสบดีจะได้ดีมีเกียรติ มีทรัพย์ แต่มักจะมีความทุกข์เรื่องเพื่อนฝูงหรือคู่ครอง 
สำหรับไม้มงคลคนที่เกิดวันพฤหัสบดี ควรเป็นไม้ดอกสีขาวจึงจะต้องโฉลกกับวันเกิด

มะลิ ถือเป็นไม้มงคลที่นิยมนำมาบูชาพระ มะละซ้อนหรือมะลิลา ก็เป็นสิริมงคลทำให้คนในบ้านมีความบริสุทธิ์ เป็นเหตุนำมาซึ่งความสงบสุข

จำปี ไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งของผู้เกิดวันพฤหัสบดี ปลูกในบ้านจะทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรือง การงานก้าวหน้ามั่นคง

ราตรี มีกลิ่นหอมชื่นใจ ให้ความเป็นสิริมงคล

พุด ส่งผลให้มีความเจริญ มั่นคง แข็งแรงสมบูรณ์ ทั้งสิ้น แต่ควรเลือกพุดชนิดที่ดอกสีขาว

กุหลาบ ดอกสีขาว ปลูกเลี้ยงไว้จะทำให้เกิดความสง่างาม ภาคภูมิแก่ผู้เกี่ยวข้อง

แก้ว เชื่อว่าจะส่งผลให้คนในบ้านนั้นมีความดี มีความสูงค่า มีจิตใจแจ่มใสดุจแก้วบริสุทธิ์

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง