เทอร์คอยส์ (Turquoise)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน ธันวาคม : เทอร์คอยซ์ (Turquoise), เพทาย (Zircon)

โทแพซ (Topaz)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน พฤศจิกายน : บุษราคัม (Yellow Sapphire)

Opal

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน ตุลาคม : โอปอ (Opal) ทัวร์มาลีน (Tourmaline)

ไพลิน (Blue Sapphire)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน กันยายน : ไพลิน (Blue Sapphire)

เพริดอต (Peridot)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน สิงหาคม : เพริดอต (Peridot)

ทับทิม (Ruby)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน กรกฎาคม : ทับทิม (Ruby)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน มิถุนายน : ไข่มุก (Pearl)

มรกต (Emerald)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน พฤษภาคม : มรกต (Emerald)

เพชร (Diamond)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน เมษายน : เพชร (Diamond)

อะความมารีน (Aquamarine)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือน มีนาคม อะความมารีน (Aquamarine)

หินนำโชค Amethyst อเมทิสต์

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือนกุมภาพันธ์ แอเมทิสต์ (Amethyst)

โกเมน (Garnet)

อัญมณีประจำเดือนเกิด เดือนมกราคม : โกเมน (Garnet)