ทำไมปีใหม่ต้องสวดมนต์ข้ามปี ดีอย่างไรจึงต้องสวด

ทำไมต้องสวดมนต์ข้ามปี คำถามนี้ มักจะเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ค่อยสวดมนต์ (ผมเองก็ยอมรับว่าไม่ค่อยสวด แต่ก็ […]

ปีใหม่แบบชาวพุทธ หยุดที่ ทาน ศีล ภาวนา พาสุขใจ

แม้วันขึ้นปีใหม่ 1 ม.ค ไม่ใช่วันสำคัญหลักทางพระพุทธศาสนาก็จริง แต่เป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางประเพณีวัฒน […]