ภัทเทกะรัตตะคาถา บทสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

พุทธคาถาบทนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นคาถาหรือบทสวดมนต์สำหรับส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ภัทเทกะรัตตะคาถา […]