คดขนุนจริง ๆ หรือ เป็นแค่หินแห่งจินตนาการเท่านั้น

คดในที่นี้ไม่ใช่คดในข้องอในกระดูก แต่เป็นวัตถุเนื้อแข็งคล้ายหินที่เกิดอยู่ในสัตว์ หรือพืช ถือเป็นเคร […]

ตำนาน ตะปูสังฆวานร คืออะไร มีคุณอย่างไร มีดีด้านไหน

ตะปูสังฆวานร คืออะไร ตะปูสังฆวานร หรือ ชินสังฆวานร สมัยแรก ๆ นั้นเป็นวัสดุที่นิยมสร้างขึ้นจากโลหะผสม […]

ตำนาน “คด” กายสิทธิ์ มีอิทธิฤทธิ์ในตน ผู้คนอยากเป็นเจ้าของ

คด ในที่นี้หมายถึง วัตถุเนื้อแข็งที่คล้ายหินที่เกิดอยู่ในสัตว์ หรือพืช ซึ่งมีทั้งกลายเป็นหินทั้งหมดท […]