บทความพระพุทธศาสนา

พระเกจิเดียวกันปลุกเสก พระเครื่องต่างรุ่น พุทธคุณต่างกันไหม ?

3 ธันวาคม 2019 | พระเครื่อง
พุทธคุณ
พระเกจิเดียวกัน พระเครื่องต่างรุ่น พุทธคุณต่างกันไหม ?

บทความนี้ ผมเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวนะครับ วัตถุมงคลประเภทเดียวกัน ปลุกเสกโดยพระเกจิรูปเดียวกัน แต่ต่างรุ่น หมายถึงปลุกเสกต่างวันกัน ต่างพิธีกัน จะขลังหรือพุทธคุณเหมือนกันไหม ?

ความคิดเห็นส่วนตัวผมแล้วนะครับ ขึ้นอยู่กับพระเกจินั้น ๆ มีพลังจิตอยู่ในระดับใด ปลุกเสกโดยวิธีใด หากระดับจิตของพระเกจินั้นยังอยู่ในโลกิยะ (คำว่าโลกิยะ ในที่นี้คือยังไม่บรรลุธรรมเป็นพระอริยะบุคคล ซึ่งเรารู้ไม่ได้) การอธิษฐานจิตปลุกเสกในแต่ละครั้งผมว่ามีผลที่แตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับกำลังจิตในขณะนั้นว่ามีพลังมากน้อยแค่ไหน ถูกนิวรณ์ขัดขวางมากน้อยแค่ไหน การปลุกเสกวัตถุมงคลของพระเกจิกลุ่มนี้ มักจะใช้คาถาหรือการบริกรรมภาวนาเป็นหลัก มีการตั้งพิธี มีเครื่องพิธีต่าง ๆ มากมาย มีพระสวดพิธีพุทธาภิเษกประกอบด้วย

ส่วนพระเกจิที่ได้ระดับจิตในขั้นโลกุตระ หรือเป็นพระอริยบคคลแล้ว ท่านจะปลุกเสกโดยใช้จิตเป็นหลัก ใช้จิตในการอธิษฐาน บางทีไม่ต้องใช้คาถาเป็นหลัก ไม่ใช้พิธี ไม่ต้องตั้งเครื่องพิธีใด ๆ ก็ได้ ไม่ต้องมีพระมาสวดพุทธาภิเษกท่านก็อธิษฐานจิตได้ จิตของท่านสม่ำเสมอ จะอธิษฐานเวลาใดก็มีผลเท่าเดิม เหมือนเดิม

พระสงฆ์ ทำสมาธิ

ในเรื่องการปลุกเสกวัตถุมงคลนี้ ทราบมาว่า หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ แห่งวัดบ้านไร ท่านเคยปรารภว่า “เมื่อจะปลุกเสกวัตถุใด ใจต้องเป็นสมาธิ เมื่อใจมีสมาธิ ปลุกเสกสิ่งใดก็ขลัง ระยะเวลาหนึ่งนาทีก็ดีแล้ว แต่หากใจไม่เกิดสมาธิ ปลุกเสกทั้งคืนทั้งวันก็ไม่มีผล อย่างนี้สู้ไปทำอย่างอื่นดีกว่า” นั่นแสดงว่า อารมณ์จิตใจแต่ละครั้งนั้นไม่เหมือนกัน ไม่คงที่ หากคราใดจิตเป็นสมาธิ แน่วแน่ ปราศจากนิวรณ์ แม้อธิษฐานจิตแค่ 1 นาทีก็มีกำลังมากมาย แต่ครั้งใด จิตไม่เป็นสมาธิ มีสิ่งรบกวน แม้ปลุกเสกทั้งคนก็ไม่เป็นผล (หลวงพ่อคูณท่านคงกล่าวโดยภาพรวมของการอธิษฐานจิตปลุกเสกว่าเป็นแบบนี้ ท่านคงไม่ได้กล่าวเจาะจงว่าหมายถึงองค์ท่านหรือพระเกจิรูปใด)

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง