บทความพระพุทธศาสนา

พระธาตุพนมช่วยไทย ปี 2518

21 มีนาคม 2019 | พระเครื่อง

หลังจากที่องค์พระธาตุพนมซี่งเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนครพนม ได้ล้มพังทลายลงในวันที่ 11 สิงหาคม ปี พ.ศ. 2518 ได้นำมาซึ่งความเศร้าสลดเสียใจให้กับพุทธศาสนิกชนจังหวัดนครพนมและชาวไทยทั้งประเทศ เพราะว่าองค์พระบรมธาตุเจดีย์แห่งนี้เป็นที่บรรจุพระอุรังคธาตุ (กระดูกหน้าอก) ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

"พระธาตุพนมช่วยไทย" ปี 2518
“พระธาตุพนมช่วยไทย” ปี 2518

ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นนายกรัฐมนตรี หลังจากที่ได้ค้นพบพระอุรังคธาตุได้ 2 เดือน 26 วัน ทางวัดและรัฐบาลได้จัดงานพระราชพิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุอื่น ๆ อีก 115 องค์ โดยได้อัญเชิญมาประดิษฐานในพลับพลาพิธี ซึ่งได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ในระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.2518-1 ม.ค.2519 งานนี้ถือว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ ที่ได้มีพิธีทางพระพุทธศาสนาและพิธีทางบ้านเมืองไปพร้อมกัน

วันที่ 26 ธันวาคม 2518 สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำสมเด็จพระราชาคณะและพระราชาคณะอีก 17 รูป เฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงสรงพระกรัณฑ์พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุ

ครั้งนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม นายพิศาล มูลศาสตรสาทร ได้จัดสร้างเหรียญที่ระลึก “เหรียญสมโภชพระธาตุพนม” มีกำหนดสร้างจำนวน 50,000 เหรียญ แต่บล็อกพิมพ์ได้แตกก่อน จึงสร้างได้แค่ 37,427 เหรียญเท่านั้น ซี่งมีเนื้อเงิน 99 เหรียญ เนื้อทองแดงเจดีย์กลม 500 เหรียญ ที่เหลือเป็นเนื้อทองแดงเจดีย์รูปทรง 8 เหลี่ยม

เหรียญสมโภชพระธาตุพนมชุดนี้ ได้นำเข้าพิธีมหาพุทธาภิเษกที่ลานต้นศรีมหาโพธิภายในวัดพระธาตุพนม ทำพิธีมหาพุทธาภิเษกโดยพระคณาจารย์ผู้ทรงวิทยาคมจากวัดต่าง ๆ จำนวน 9 รูป ซึ่งหนึ่งในนั้นมีพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัดสกลนคร พระเถราจารย์ที่มีชื่อดังร่วมในพิธีแผ่เมตตาอธิษฐานจิตด้วย

วัตถุประสงค์ในการสร้างเหรียญชุดนี้ เพื่อตั้งใจแจก”เหรียญสมโภชพระธาตุพนม”ในงานพระราชพิธี แต่ภายหลังปรากฏว่าเหรียญชัดนี้ได้รับความนิยมมากขึ้น จึงเปลี่ยนให้เช่าบูชา เพื่อะได้นำปัจจัยมาบูรณะองค์พระธาตุพนม ซึ่งต่อมาได้สร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2522

เหรียญสมโภชพระธาตุพนม ด้านหน้า เหรียญประดิษฐานองค์พระธาตุพนม มีเปลวรัศมีบริเวณยอดฉัตรนับได้ 24 เปลว ถ้าสังเกตให้ดีบริเวณเปลวรัศมีระหว่างช่องที่ 6-7 เฉพาะเนื้อทองแดงจะพบรอยนูนเป็นตำหนิ ซึ่งเกิดจากสาเหตุที่บล็อกเริ่มแตกปริ ด้านหลังมีตัวหนังสือนูนระบุจุดประสงค์ในการสร้างหรียญชุดนี้ไว้

เหรียญพระธาตุพนม ปี 2518 รุ่นนี้ ได้รับการบอกต่อ ๆ กันมาว่ามีประสบการณ์สูงในด้านแคล้วคลาด คงกระพันชาตรี ทหาร ตำรวจ ตชด. และ นปข.ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสมรภูมิ นิยมหามาบูชาติดตัว เป็นวัตถุมงคลที่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยคุ้มครองและมีพุทธคุณสูง

"พระธาตุพนมช่วยไทย" ปี 2518
“พระธาตุพนมช่วยไทย” ปี 2518

นอกจากนี้แล้ว ในปี พ.ศ. 2518 ยังได้มีการจัดสร้างเหรียญพระธาตุพนมขึ้นมาหลายรุ่น ซึ่งก็มีอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมและเป็นที่เสาะหา คือเหรียญ “พระธาตุพนมช่วยไทย” ปี 2518 เหรียญพระธาตุพนมช่วยไทยนี้มีพระพุทธคุณที่โดดเด่นด้านมหาอุด มีประสบการณ์มากมายแก่ผู้ที่นำไปบูชา

พุทธคุณ เหรียญพระธาตุพนม

สำหรับเหรียญพระธาตุพนมนั้น ผมแนะนำอย่างยิ่งสำหรับผู้เคารพศรัทธาภาคโดยเฉพาะจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียง พุทธคุณนั้นเชื่อว่า

  • คุ้มครอง ป้องกัน แคล้วคลาดปลอดภัย
  • คงกระพันชาตรี ทราบว่ามีประสบการณ์มาแบบนี้
  • เป็นเมตตามหานิยม เรียกคน เรียกทรัพย์ เรียกบริวาร
  • เป็นมหาอำนาจ คุมคน คุมผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี

ผู้ที่ควรมีเหรียญพระธาตุพนมไว้บูชา

  • ผู้ที่อยู่จังหวัดนครพนม และจังหวัดใกล้เคียง
  • ผู้ที่เคารพศรัทธาในพระสายกรรมฐานหลวงปู่มั่น เพราะหลวงปู่มั่นก็เคยไปนมัสการมาแล้ว
  • ผู้ที่เคารพนับถือพญานาค เพราะเหล่านาคดูแลองค์พระธาตุพนม
  • ผู้ที่เกิดปีวอก (ลิง) เพราะมีผู้รู้จัดว่าพระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำผู้เกิดปีวอก
  • ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ เพราะถือกันว่าพระธาตุพนมนั้นเป็นพระธาตุประจำผู้เกิดวันอาทิตย์
  • ผู้ที่เคยถวายตัวเป็นลูกพระธาตุพนม ควรมีเหรียญพระธาตุพนมหรือองค์พระธาตุพนมจำลองบูชาไว้ที่บ้าน

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง