บทความพระพุทธศาสนา

คาถา “รวย-เงิน” พระเกจิอาจารย์ดัง ขลังตั้งแต่ชื่อแล้ว

19 กันยายน 2019 | คาถา, สิ่งนำโชค
คาถาเรียกทรัพย์
คาถาเรียกทรัพย์

ครูบาอาจารย์ท่านว่า ข้าวของ ทรัพย์สิน เงินทอง มีอยู่ทุกที่บนโลกนี้ และก็มีไว้สำหรับทุกคนได้ใช้สอยบนโลกนี้ (ไม่ครอบครองหรือยึดเป็นเจ้าของนะ) ก็มันเป็นของประจำโลก ก็ต้องให้คนบนโลกได้ใช้ แต่เราจะมีความสามารถเรียกเงินเหล่านั้นมาไหม เรามีความสามารถแค่ไหนที่จะให้ข้าวของ เงินทองเหล่านั้นมาหาเรา ให้เราได้ใช้สอยเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมส่วนร่วม

พระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย แต่เบื้องต้นนั้นก็จะนำความสอนของพระพุทธเจ้า มาเป็นแนวทางแห่งการปฏิบัติ เพื่อนำมาซึ่งโภคทรัพย์ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง ได้แก่

  • อุฏฐานสัมปทา ขยันหมั่นเพียรในการหาทรัพย์
  • อารักขสัมปทา รักษาทรัพย์ที่ได้มา
  • กัลยาณมิตตตา คบคนดี
  • สมชีวิตา ใช้ชีวีพอเหมาะ

นานเข้าคนไม่สนใจ ก็ให้อุบายต่อไปว่า นี่หัวใจเศรษฐีนะ “อุ อา กะ สะ” ท่องภาวนาไว้ คนก็ยังไม่ค่อยสนใจอีก จึงได้กำเนิดเกิดคาถามากมาย อย่างน้อยก็ให้คนได้สนใจในภาวนา ส่วนทรัพย์สินเงินตราเป็นของเสริม

คาถาหลวงพ่อรวย ปาสาทิโก เรียกทรัพย์ เรียกลาภ เรียกความรวย

สัมพุทธะชิตาจะ สัจจานิ
เกรัสสะ พระพุทธะชิตา
สัพพะโส คุณะวิภา
สัมปัจโต นะรุตตะโม
มะหาลาภัง สัพพะสิทธิ
ภะวันตุ เม

ท่องสวดก่อนนอน ก่อนเดินทางไปทำงาน และก่อนเดินทางกลับบ้าน หรือขณะเดินทางกลับบ้าน เป็นการเรียกทรัพย์ เรียกเงิน เรียกทอง เรียกทรัพย์สินตามเรามาด้วย

คาถาหลวงพ่อเงิน พุทธโชติ เรียกเงิน

สิทธิพุทธัง กิจจังมะมะ ผู้คนไหลมา นะชาลีติ
สิทธิธัมมัง จิตตังมะมะ ข้าวของไหลมา นะชาลีติ
สิทธิสังฆัง จิตตังมะมะ เงินทองไหลมา นะชาลีติ
ฉิมพลี มหาลาภัง ภะวันตุเม

ภาวนาเป็นประจำ เรียกข้าวของเงินทอง ของใช้ เรียกผู้คน

วิธีบูชาเงิน
วิธีบูชาเงิน