บทความพระพุทธศาสนา

บูชาพระ 25 ศตวรรษอย่างไรให้เจริญ พระคาถาบูชาพระ 25 ศตวรรษ

5 พฤษภาคม 2022 | คาถา, พระเครื่อง
พระ 25 พุทธศตวรรษ
พระ 25 พุทธศตวรรษ

พระคาถาบูชาพระ 25 ศตวรรษ

เย ธัมมา เหตุ ปัพภวา เตสัง เหตุง ตะถาคะโต เตสัญจโย นิโรโธจะ เอวัง วาที มะหาสะมะโณติ.

แปลว่า…

ธรรมเหล่าใดเกิดแต่เหตุ พระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปกติกล่าวอย่างนี้.

อ่านเพิ่มเติมความเป็นมาของพระคาถาบูชาพระ 25 ศตวรรษ…ความหมาย และความเป็นมาของพระคาถาหลังเหรียญ 25 ศตวรรษ


พุทธคุณคาถาบูชาพระ 25 ศตวรรษ

  • คาถานี้ ปรากฎอยู่ด้านหลังเหรียญพิธี 25 ศตวรรษ ใบเสมา
  • อ่านเพิ่มเติมความเป็นมาของพระคาถาหลังพระ 25 ศตวรรษ…ความหมาย และความเป็นมาของพระคาถาหลังเหรียญ 25 ศตวรรษ
  • สำหรับพุทธคุณนั้น เชื่อว่า สวดภาวนาบ่อย ส่งเสริมสติปัญญาให่เกิดสัมมาทิฏฐิ ไม่ว่าจะเกิดภพใด สถานที่ใด ก็เกิดในสถานที่อันเหมาะสม เป็นสัมมาทิฏฐิ
  • ส่งเสริมความเจริญรุ่งเรือง ความเจริญก้าวหน้า
  • เป็นเมตตามหานิยม ทำให้คนใจอ่อนคล้อยตาม เห็นดีงามด้วย ผูกมิตรได้ดี
  • ขจัดอุปสรรคต่าง ๆ
  • ขจัดปัญหาในชีวิต การงาน ครอบครัว เพื่อให้พบแสงสว่างทางออกที่ดี
  • เดินทางไป ณ ที่ใดก็ปลอดภัย เทวดาให้การต้อนรับ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง