ประวัติ หลวงพ่อบุญมี ฐิตปุญฺโญ วัดประชานิยม อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อบุญมี  ฐิตปุญฺโญ วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
หลวงพ่อบุญมี ฐิตปุญฺโญ วัดประชานิยม บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

หลวงพ่อบุญมี ฐิตปุญฺโญ วัดประชานิยม

บ้านหนองหลวง ตำบลหนองหลวง

อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

กำเนิด

หลวงพ่อบุญมี  ฐิตปุญฺโญ  นามเดิมท่านชื่อ  บุญมี  นามสกุล  อำมะวงศ์  เกิดเมื่อวันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๔๗๑  ตรงกับวันจันทร์  ขึ้น  ๗  ค่ำ  เดือน  ๘  ปีมะโรง  ณ  บ้านหนองหลวง  ตำบลหนองหลวง  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  บิดาท่านชื่อ  นายเป้ด  อำมะวงศ์  มารดาท่านชื่อ  นางน้อย  อำมะวงศ์

การอุปสมบท

อายุ  ๒๒  ปี  เมื่อวันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๔๙๓  ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุในทางพระพุทธศาสนา  ณ  วัดชัยมงคล  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  โดยมี  พระอธิการพุฒิ  ยโสธโร  วัดคามวาสี  เป็นพระอุปัชฌาย์  

ศึกษาธรรมกับครูบาอาจารย์

ภายหลังจากที่บวชแล้ว  หลวงพ่อบุญมี  ท่านได้กลับมาพักจำพรรษา  ปฏิบัติธรรมกับหลวงปู่พร  สุมโณ  ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  ณ  วัดประชานิยม  อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร  ต่อจากนั้นก็ได้ไปอยู่ศึกษาธรรม  จำพรรษากับหลวงปู่วัน  อุตฺตโม  วัดถ้ำอภัยดำรงธรรม  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  และครูบาอาจารย์องค์อื่นๆ  ที่เป็นลูกศิษย์สืบแนวการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน  สายหลวงปู่มั่น  ภูริทตฺโต  ครั้นเมื่อเดินธุดงค์ได้สักระยะแล้ว  ท่านก็กลับมาพักอยู่กับหลวงปู่พร  สุมโณ  ที่วัดประชานิยมตามเดิม  จนกระทั่งหลวงปู่พร  ท่านมรณภาพ

หน้าที่การงานทางพระพุทธศาสนา

พ.ศ.๒๕๑๔ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดประชานิยม

พ.ศ.๒๕๐๘-๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะตำบลสว่างแดนดิน  (ธ)

พ.ศ.๒๕๑๗-๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอสว่างแดนดิน  (ธ)

พ.ศ.๒๕๑๗ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)

พ.ศ.๒๕๔๖ ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะจังหวัดสกลนคร  (ธ)

พ.ศ.๒๕๒๒ ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูสัญญาบัตร  ที่  พระครูบุญสาสน์โกศล

พ.ศ.๒๕๔๒ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระพิศาลศาสนกิจ

พ.ศ.๒๕๔๙ ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชญาณมุนี

มรณภาพ

หลวงปู่บุญมี ฐิตปุญฺโญ ได้ละสังขารด้วยอาการสงบ ตรงกับวันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เมื่อเวลา ๐๔.๓๘ น. สิริอายุ ๘๗ ปี ๑๑ เดือน ๔ วัน พรรษา ๖๖

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง