คาถาบูชาเหรียญ รุ่น 9 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

เหรียญหลวงปู่ฝั้น รุ่น 9 ทำไมจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
เหรียญหลวงปู่ฝั้น รุ่น 9 ทำไมจึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

คาถาบูชาเหรียญ รุ่น 9 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร สกลนคร

ใช้คาถาที่ปรากฏอยู่ด้านหลังเหรียญหลวงปู่ฝั้น รุ่น 9 เป็นคาถาสำหรับบูชาได้ครับ

อาจาระเถรัง อะหัง วันทามิ
อาจาระเถรัง อะหัง วันทามิ
อาจาระเถรัง อะหัง วันทามิ
นะวะมัง อาจาระเถระมังคะละวัตถุง ปูเชมิ
นะวะมัง อาจาระเถระมังคะละวัตถุง ปูเชมิ
นะวะมัง อาจาระเถระมังคะละวัตถุง ปูเชมิ
นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา
เอเตนะ สัจจะวัชเชน โสตถิ เม โหตุ สัพพะทา

คาถานี้ใช้บูชาเหรียญหลวงปู่ฝั้น อาจาโร รุ่น9 แต่หากนำไปบูชาเหรียญหลวงปู่ฝันรุ่นอื่น หรือรูปหล่อ พระผง รูปถ่าย ล็อกเกต หรือวัตถุมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ฝั้น (จะทันท่านหรือไม่ทัน จะแท้หรือไม่แท้ใช้บูชาได้ทั้งนั้น) ให้ตัดคำว่า นะวะมัง ออก (แปลว่ารุ่นที่9)

หรือจะสวดบูชาย่อ ๆ ว่า นะโมพุทธายะ นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา แล้วระลึกถึงหลวงปู่ฝั้น อาจาโร


คาถานกยูงทอง เป็นพระปริตร (เครื่องป้องกันภัย) เป็นคาถาแต่เก่าก่อน มีใช้มาก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ คือเป็นคาถาที่ใช้มาตั้งแต่สมัยที่พระองค์เสวยพระชาติเป็นนกยูง และพระองค์ทรงรอดพ้นจากอันตรายด้วยพระคาถานี้

เนื่องจากคาถานี้เป็นของเก่า มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจน มีความหมายดี มีอานุภาพมาก หลวงปู่มั่นจึงใช้เป็นคาถาประจำองค์ท่านด้วย และศิษย์ของท่านก็ถือว่าคาถานี้เป็นคาถาหลักของพระสายกรรมฐานของหลวงปู่มั่น

ฉะนั้น คาถานกยูงทองนี้ จึงถือว่าเป็นคาถาที่เป็นมรดกตกทอดมาแต่พระโพธิสัตว์เมื่อครั้นเสวยพระชาติเป็นพญานกยูงทอง ที่พระพุทธเจ้าได้นำมาตรัสประทานให้แก่พระสาวก และพระสาวกก็ได้ทรงจำมา มีการบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก เป็นมรดกที่คนสามารถนำมาใช้สวดภาวนาสาธยายเพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัย เพื่อความหลุดพ้นสู่วิมุตติธรรม

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง