บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญอาร์ม พระพรหมสี่หน้า สี่กร สวยงาม จารเต็มหน้าหลัง

1 ธันวาคม 2021 | เครื่องราง
เหรียญอาร์ม พระพรหมสี่หน้า สี่กร สวยงาม จารเต็มหน้าหลัง
เหรียญอาร์ม พระพรหมสี่หน้า สี่กร สวยงาม จารเต็มหน้าหลัง

เหรียญอาร์ม พระพรหมสี่หน้า

เหรียญอาร์ม พระพรหมสี่หน้า สี่กร สวยงาม จารเต็มหน้าหลัง ขอบเลื่อย แบบโบราณ แต่น่าเสียดายไม่รู้ที่ บางท่านก็บอกว่าน่าจะเป็นพระพรหมอาจารย์เฮง

พระพรหมนั้น ใครสร้างไม่สำคัญ แต่ความสำคัญอยู่ที่การนับถือ เพราะพรหมเทพทั้งหลายมีความศักดิ์สิทธิ์เพราะมีคนนับถือบูชา ยิ่งมีคนบูชามาก ถวายเครื่องสักการะมาก สวดมนต์บูชามาก ยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์มาก

คาถาบูชาพระพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัมทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะ

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง