คาถาปลุกเสกวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์ เจิมรถ

คาถาปลุกเสกวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์
คาถาปลุกเสกวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์

คาถาปลุกเสกวัตถุมงคล พระเครื่อง เครื่องรางของขลัง ทำน้ำมนต์

  • ควรตั้งเครื่องสักการบูชา อย่างน้อยดอกไม้ ธูป เทียน
  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ระลึกถึงพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครูอาจารย์ทั้งหลาย (สำคัญ)

สวดบทสวด นะโมการะอัฏฐะกะ

นะโม อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
นะโม โอมาตายารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตยัสสะปิ
นะโมการัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา
นะโมการานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
นะโมการรัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ

ตามด้วย

พุทธะสัง  มังคะลัง โลเก

พุทธะสัง  มังคะลัง โลเก

พุทธะสัง  มังคะลัง โลเก

อิติปาระมิตาติงสา อิติสัพพัญญูมาคะตา

อิติโพธิมะนุปปัตโต อิติปิโสจะเตนะโม


  • จะสวดกี่รอบกี่จบก็ได้ ยิ่งดี หรือจะสวดคาถาอื่น ๆ ประกอบด้วยก็ได้
  • คาถานี้นอกจากใช้ปลุกเสกวัตถุมงคล เครื่องรางของขลัง ผ้ายันต์ ตะกรุด หรือวัตถุใดให้เกิดความเป็นมงคลแล้ว ยังใช้ทำน้ำมนต์ได้ด้วย
  • ใช้เสกปากกา ดินสอพองเจิมรถได้
  • ทุกคาถาทุกคำที่ลงในหน้านี้ เป็นคำที่มีความหมายทุกคำ เป็นมงคลทุกคำ

พุทธะสัง  มังคะลัง โลเก แปลว่า พระพุทธเจ้า พระธรรมเจ้า พระสงฆ์เจ้า เป็นมงคลในโลก

พุท ย่อมาจาก พุทโธ คือพระพุทธเจ้า

ธะ ย่อมมาจาก ธัมโม คือพระธรรมเจ้า

สัง ย่อมาจาก สังโฆ คือพระสงฆเจ้า

บางแห่งใช้เป็น

พุทธะสัง  มังคะลัง โลเก

ธัมมะสัง  มังคะลัง โลเก

สังฆะสัง  มังคะลัง โลเก

ถ้าแยกแบบนั้น สวดว่า

พุทธัง  มังคะลัง โลเก

ธัมมัง  มังคะลัง โลเก

สังฆัง  มังคะลัง โลเก

จะดีกว่า มีความหมายชัดเจนกว่า แปลได้ว่า

มงคลในโลก คือพระพุทธเจ้า

มงคลในโลก คือพระธรรมเจ้า

มงคลในโลก คือพระสงฆเจ้า

บางท่านอาจจะกล่าวว่า คาถาไม่ต้องแปล แต่สำหรับผมแล้ว การแปล การรู้ความว่าเราทำอะไร เพื่ออะไร ทำให้เราทำสิ่งนั้นด้วยความตั้งใจ ด้วยความเชื่อมั่น ทำให้เราเลื่อมใสศรัทธาในสิ่งนั้นมากยิ่ง แต่ถ้าไม่รู้ว่าคืออะไร ยังไง ทำเพื่ออะไร แบบนี้ใช้คำอะไรก็ได้ เพราะไม่รู้อยู่แล้ว


อิติปาระมิตาติงสา แปลว่า ขออำนาจแห่ง พระบารมี 30 ทัศ

อิติสัพพัญญูมาคะตา แปลว่า ขออำนาจแห่ง บารมีพระสัพพัญญู

อิติโพธิมะนุปปัตโต แปลว่า ขออำนาจแห่ง พระโพธิญาณ

อิติปิโสจะเตนะโม แปลว่า ด้วยอำนาจแห่งคำขอทั้งหมดนี้ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้า

เห็นว่าบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์....

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง