บทความพระพุทธศาสนา

เหรียญรู้ หลวงปู่หล้า แผนที่ธรรม หนุนปัญญา สัมมาปฎิบัติ

3 กันยายน 2021 | พระเครื่อง
เหรียญรู้ หลวงปู่หล้า แผนที่ธรรม หนุนปัญญา สัมมาปฎิบัติ
เหรียญรู้ หลวงปู่หล้า แผนที่ธรรม หนุนปัญญา สัมมาปฎิบัติ

เหรียญ รู้ (ธรรม) หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต วัดภูจ้อก้อ บ้านแวง ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง (เดิมขึ้นกับ อ.คำชะอี) จ.มุกดาหาร ท่านเป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต มีข้อวัตรปฏิบัติที่เคร่งครัดตามแบบหลวงปู่มั่นและพระภิกษุในพระพุทธศาสนา จนเป็นที่เลื่อมในศรัทธาของพุทธศาสนิกชนผู้ใกล้ชิดและผู้ที่ทราบกิตติศัพท์ของท่าน

เหรียญรู้นี้ คนในพื้นที่ที่รู้จักจะเรียกนี้ว่าเหรียญธรรม หรือเหรียญรู้ธรรม เนื่องจากภายในเหรียญจะมีคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งในส่วนของปริยัตติสัทธรรม ปฏิปัตติสัทธรรม ปฏิเวธสัทธรรม หรือ ศีล สมาธิ ปัญญา เหรียญเดียวครบองค์ประกอบ เป็นหลักการ วิธีการ อุดมการณ์สูงสุดในพระพุทธศาสนา

ทราบว่าเมื่อหลวงปู่ ได้เห็นตัวอย่างเหรียญนี้แล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “อนุญาตให้จัดสร้างได้ เนื่องจากเหรียญนี้ ไม่มีชื่อท่าน ไม่มีวัดของท่าน ไม่มีข้อความใด ๆ ที่บ่งบอกว่าเป็นของท่านในการปลุกเสก”

พุทธคุณเหรียญรู้ธรรม หลวงปู่หล้า

เหรียญรู้นี้ใช้อักษรไทย ไม่ใช่อักษรขอมที่อ่านไม่รู้เรื่อง จึงเป็นเหรียญที่สร้างขึ้นมาส่งเสริมสติปัญญาและแนวทางแห่งการฏิบัติจริง ๆ สามารถใช้ศึกษาได้จริง สามารถใช้เป็นแผนที่นำทางแห่งการปฏิบัติได้จริง และได้รับผลจริงสมควรแก่การปฏิบัติ แต่หากนำบูชาใช้เป็นเครื่องระลึกถึงธรรมนำไปเป็นธัมมานุสสติก็ย่อมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านที่ผ่านเข้ามาทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ส่งเสริมความบริสุทธิ์แห่งธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้ใสสะอาดเป็นเครื่องรองรับธรรม เป็นเครื่องรองรับการเรียนรู้ เหรียญนี้เหมาะกับทุกท่าน นักเรียน นักศึกษา นักปฏิบัติธรรมทั้งหลาย

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง