บทความพระพุทธศาสนา

คาถาสิริโภคทรัพย์ หัวใจเศรษฐี หัวใจพระสีวลี คาถาสำเร็จโภคทรัพย์

9 สิงหาคม 2021 | คาถา
คาถาสิริโภคทรัพย์ หัวใจเศรษฐี หัวใจพระสีวลี คาถาสำเร็จโภคทรัพย์
คาถาสิริโภคทรัพย์ หัวใจเศรษฐี หัวใจพระสีวลี คาถาสำเร็จโภคทรัพย์

คาถาสิริโภคทรัพย์ หัวใจเศรษฐี หัวใจพระสีวลี คาถาสำเร็จโภคทรัพย์

สิริโภคา นะมาสะโย สัพพะธะนัง สัพพะลาภัง
อุอากะสะ นะชาลีติ เยเตสิทธิลาภา ภะวันตุ เม

  • ก่อนสวดคาถาโภคทรัพย์ ตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ องค์พระสีวลี เศรษฐีนวโกฏิทั้งหลาย ระลึกถึงนางกวัก
  • สวดคาถาสิริโภคทรัพย์ 9 จบ
  • คาถานี้ใช้เป็นคาถาบูชาเหรียญโภคทรัพย์ของพระเกจิอาจารย์ต่าง ๆ ได้ ทุกสำนัก ฉะนั้น ควรมีเหรียญโภคทรัพย์ประกอบการบูชา
  • ใช้เป็นคาถาบูชาพระสีวลี บูชาพระเศรษฐีนวโกฏิ บูชานางกวัก บูชาเครื่องรางเกี่ยวกับโภคทรัพย์ได้ทุกชนิด
  • คาถานี้ใช้เป็นคาถาสำเร็จด้านโภคทรัพย์ได้ เน้นทรัพย์เกิดขึ้นกับตนเองเป็นหลัก
  • หมั่นทำบุญตักบาตร ให้ทาน แบ่งปันเพื่อนมนุษย์และสัตว์ร่วมโลก

บทความแนะนำ

เหรียญโภคทรัพย์ วัดทุ่งเหียง เนื้อทองแดง ปี 17 หลวงปู่ทิมเสก ที่ไม่ควรมองข้าม

เหรียญแสนโภคทรัพย์ นางกวักทรัพย์ รับเต็มกระเป๋า หลวงปู่แสน

ความหมายของมือนางกวัก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง