บทความพระพุทธศาสนา

ถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า อานิสงส์ แรง เร็ว ยิ่งกว่า 5 G

11 กรกฎาคม 2019 | สังฆทาน
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า คือเครื่องอุปกรณ์ที่ทำให้ไฟฟ้าในบ้าน ในวัดสมบูณ์แบบ ใช้งานได้เป็นปกติทั่วทั้งบริเวณวัด มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นต้นว่า เมนสวิตช์ (Main Switch), เบรกเกอร์ (เซอร์กิตเบรกเกอร์), ฟิวส์, เครื่องตัดไฟรั่ว, สายดิน, เต้ารับ, เต้าเสียบ, เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 1, เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 2, เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท 3, เซฟทีคัท หรือ Circuit Breaker ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้มาตรฐาน เพื่อความปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของผู้อยู่อาศัย

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ยังรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ อีกด้วย เช่น หม้อหุงข้าว เตารีด พัดลม ถ้าเราไม่รู้จะกล่าวคำถวายแบบไหน ใช้คำกล่าวถวายเป็น เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ก็ได้ครับ

เราควรถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ในโอกาสใด

 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่วัดที่สร้างใหม่
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ประจำกุฏิที่กำลังสร้างใหม่
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่วัด หรือกุฏิ วิหาร ศาลา ที่มี เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่ชุดรุดเสียหายแล้ว
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า แก่วัดที่ได้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ หรืออัคคีภัย
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นบริวารกฐิน ผ้าป่า
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่ออุทิศบุญให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไป
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า เพื่อทำบุญ หวังอานิสงส์แห่งบุญ
 • ถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำบุญต่อชะตา ทำบุญ ต่ออายุ ทำบุญ แก้กรรม สะเดาะเคราะห์
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า
เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

คำถวาย เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

อิมานิ มะยัง ภันเต, วิชชูปะกะระณานิ, สะปะริวารานิ, พุทธัสสะ, ปูชะนัตถายะ, ภิกขุสังฆัสสะ, โอโณชะยามะ, สาธุ โน ภันเต, ภิกขุสังโฆ, อิมานิ, วิชชูปะกะระณานิ, สะปะริวารานิ, ปะฏิคคัณหาตุ, อัมหากัญเจวะ, มาตาปิตุอาทีนัญจะ, ปิยะชะนานัง, ทีฆะรัตตัง, หิตายะ, สุขายะ ฯ

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ, ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ขอน้อมถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า, พร้อมกับของบริวารทั้งหลาย เหล่านี้, แก่พระภิกษุสงฆ์, เพื่อพุทธบูชา, ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า, พร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้, ของข้าพเจ้าทั้งหลาย, เพื่อประโยชน์, เพื่อความสุข, แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วย, แก่ปิยชนทั้งหลาย, มีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย, ตลอดกาลนานเทอญ ฯ

อานิสงส์การถวายเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า

เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้า ทำให้การมีไฟฟ้าสมบูรณ์ ทำให้มีไฟฟ้าใช้ ทำให้กระแสไฟฟ้าใช้งานได้ เมื่อกระแสไฟฟ้าใช้งานได้อย่างปลอดภัยแล้ว คุณประโยชน์อนันต์ก็ตามมา อานิสงส์เหล่านี้ ถึงแม้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสไว้ แต่มันก็เป็นการทำบุญในส่วนที่เรียกว่าให้ทาน เมื่อให้ทานอย่างถูกวิธี บุญก็ย่อมเกิดขึ้น อานิสงส์ผลบุญก็เป็นสิ่งที่หวังได้ แต่อานิสงส์จะเกิดอย่างไร อยากที่จะรู้ได้ เพราะอานิสงส์แต่ละคนอาจจะเกิดไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับอัตภาพ สถานที่ กาลเวลาด้วย แต่เกิดผลเป็นที่ยินดีแน่นอน อย่างเช่นว่า

 • มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ (เรื่องของกรรมการให้ผลของกรรมมันซับซ้อน ในลักษณะนี้ อาจจะส่งผลให้คุณได้ซื้อบ้านที่ดีที่มั่นคงปลอดภัย หรือส่งให้คุณอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัย ตำรวจดี มีพลเมืองดี อะไรทำนองนี้ มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเป็นอะไร ที่ไหน เวลาไหน)
 • มีความก้าวหน้าในชีวิตการงาน ทำอะไรก็สำเร็จได้ง่าย รวดเร็ว
 • ชื่อเสียงดีงามขจรขจายไป
 • เป็นที่รักของคนทั้งหลาย
 • มีบริวารมาก

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง