บทความพระพุทธศาสนา

“คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม” หนังสือที่ควรมีติดย่าม

15 มิถุนายน 2021 | แนะนำหนังสือ
"คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม" หนังสือที่ควรมีติดย่าม
“คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม” หนังสือที่ควรมีติดย่าม

คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม

หนังสือ “คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม” เป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่ข้างบรรจุคู่มือวินัยกรรมต่าง ๆ มากมาย กล่าวได้ว่าเป็นหนังสือที่ย่อวินัยกรรมมาจากวินัยมุขและบุพพสิกขาวรรณนา ข้างในแบ่งเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น

  1. อักขรวิธี คำแแนะนำในการอ่านภาษาบาลี
  2. วินัยกรรม เกี่ยวกับวินัยของพระ
  3. ปกิณณกธรรม ข้อธรรมที่ควรศึกษา
  4. ภาคผนวก วิธีนั่งสมาธิและเดินจงกรม, ธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูอาจารย์

เป็นหนังสือคู่มือพระอีกเล่มที่ควรแก่การนำไปถวายพระครับ

คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม
คู่มือพระธรรมวินัย และ ปกิณณกธรรม

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง