บทความพระพุทธศาสนา

คาถาผูกมิตรกับเหล่าเทวดา มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งปวง

26 สิงหาคม 2020 | คาถา
กุมาร เทพ เทวดา
คาถาผูกมิตรกับเหล่าเทวดา มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งปวง

คาถาผูกมิตรกับเหล่าเทวดา มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งปวง

มนุสสานัง สะหะยัง ปิโย เทวา สีหะราชา เอหิ จิตตัง ปิยัง มะมะ

ขอมนุษย์ทั้งหลาย องค์เทพเทวาทั้งหลาย สัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลาย จงมีจิตที่เป็นมิตรกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

ใช้สวดภาวนาเมื่อต้องไปต่างถิ่น ไปค้างแรมที่อื่น แม้การเดินทางไปต่างประเทศก็ตาม ควรได้สวดคาถาผูกมิตรนี้

เมื่อเราได้ไมตรีจิตเป็นมิตรกับเทวดา มนุษย์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายแล้ว เราย่อมได้รับการคุ้มครอง ได้รับการช่วยเหลือซึ่งมาในรูปแบบต่าง ๆ

เมื่อเราเป็นมิตรกับทุกคน ทำอะไรก็ง่าย ประสบความสำเร็จตามความมุ่งหมาย ทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ซึ่งเรื่องเหล่านี้เคยปรากฎให้ผมเห็นแล้วหลายครั้งครับ