บทความพระพุทธศาสนา

พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร

19 พฤษภาคม 2019 | พระเครื่อง
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร
พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร

พระพุทธโสธร หรือชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโสธร เป็นพระพุทธรูปที่ได้รับความนิยมนับถือกันอย่างมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่นับถือพระพุทธศาสนา

วัดโสธรวรารามวรวิหาร ได้สร้างพระพุทธโสธรออกมากมายตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งมีหลายรูปแบบมีทั้งพระกริ่งใหญ่ พระกริ่งเล็ก เหรียญ พระผง รูปหล่อ พระบูชาขนาดต่าง ๆ อีกมากมาย ส่วนตัวแอดมินมีพระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร รุ่นปี 2503 อักขระจมอยู่องค์หนึ่ง บทความนี้จึงรวบรวมข้อมูลเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับพระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธร

พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร สร้างหลายรุ่น หลายปี

พระกริ่งเล็กพระพุทธโสธรเนื้อทองเหลืองจะมีพุทธลักษณะคล้ายกับพระชัยวัฒน์ทั่วไป คือมีขนาดเล็ก ต่างแต่ที่มีการบรรจุกริ่งที่ใต้ฐานพระทุกองค์จึงเรียกว่า”พระกริ่งเล็ก”

วัดโสธรเริ่มมีการสร้างพระกริ่งเล็กหลวงพ่อโสธรครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2500 และยังมีการสร้างเรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ มีมากมายหลายพิมพ์ทั้งพิมพ์เก่าและพิมพ์ใหม่ ชึ่งแน่นอนว่าช่วงแรก ๆ นั้นไม่ไดัมีการจดบันทึกไว้ทุกพิมพ์ พระเสริมก็มีออกมามากมายเช่นกันทั้งเก่าและใหม่
แต่ก็มีการบันทึกไว้อยู่บ้างถึงแม้ว่าไม่หมดก็ตาม เชื่อแน่ว่าต้องมีพิมพ์มากกว่าที่รวบรวมมาให้ศึกษานี้ นอกจากนั้นยังมีที่พบเห็นอีกหลายพิมพ์ที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

พระกริ่งเล็ก หลวงพ่อโสธร แต่ละปีมีพิมพ์อะไรบ้าง

ปี 2500-พิมพ์หน้าเล็ก-หน้าใหญ่ (มีกำไลมือ-กำไลเท้า)
ปี 2503-พิมพ์อักษรจม-อักษรนูน (ไม่มีกำไลมือ)
ปี 2504-อักษร”โสธร”หน้าหลังและหลังไม่มีอักษร
ปี 2505-พิมพ์หน้าอินเดีย-พิมพ์ปากขีดหน้าไทย
ปี 2506-พิมพ์สังฆาฎิร่อง (มีกำไลมือ-กำไลเท้า)และพิมพ์ไม่มีกำไลมือ
ปี 2508-พิมพ์มีหู
ปี 2512-พิมพ์มีหู
ปี 2517-พิมพ์มีหู-ไม่มีหู

คำอาราธนาหลวงพ่อโสธร

กายานะ วาจายะวะ วาโสธะรัง
นามะ อิติปาริหะริยะกัง
พุทธธะรูปัง อะหังปิ วันทามิ