บทความพระพุทธศาสนา

คาถานะจังงังมหาเมตตา คาถามหาเมตตานะจังงัง คาถาเสกของให้คนรักกิน

13 มิถุนายน 2020 | คาถา
คาถานะจังงังมหาเมตตา คาถามหาเมตตานะจังงัง
คาถานะจังงังมหาเมตตา คาถามหาเมตตานะจังงัง

คาถานะจังงังมหาเมตตา

นะหลง นะไหล นะจับจิต นะจับใจ
พิสมัยในมหานะ ระจุติ ปฏิสนธิ บังเกิดเป็นนะ
อาคัจฉายะ อาคัจฉาหิ ติวัตตัพโพ
เอหิจิตตัง ปิยะมะมะ

วิธีใช้คาถานะจังงังมหาเมตตา

  • ให้จุดธูป 9 ดอก
  • ตั้ง นะโม 3 จบ
  • ท่องคาถาแล้วจึงเสกเป่าใส่เครื่องแป้งหอมนำมาผัดหน้าทาตัวเพื่อให้เป็นมงคล
  • เสกคาถาใส่น้ำ ใส่ขนมหวาน ให้คนที่หมายปองดื่มกิน

อานุภาพแห่งคาถานะจังงังมหาเมตตา

  • ดลบันดาลด้านเสน่ห์เมตตา
  • ให้คนรักคนหลง
  • ให้คนนิยมชมชอบในยามเเรกเห็น
  • เสกคาถาใส่น้ำ ใส่ขนมหวาน ให้คนที่หมายปองดื่มกิน เพื่อให้เขารักเรา