บทความพระพุทธศาสนา

“เสือถุงแตก” รุ่นแรก หลวงพ่อสมชาย

7 เมษายน 2019 | เครื่องราง
"เสือ" หลวงพ่อสมชาย
“เสือ” หลวงพ่อสมชาย

ถ้ากล่าวถึงวัดปริวาส หลายคนคงจะนึกถึงหลวงพ่อวงษ์ ผู้เป็นตำนานการสร้าง “พยัคฆราช” (เสือ) ท่านได้เรียนวิชาการสร้างเสือและปลุกเสกเสือให้เข้มขลังจากหลวงพ่อปานทางนิมิต เมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๘ จนท่านได้สำเร็จวิชาการสร้างเสือ และหลวงพ่อวงษ์ท่านได้เริ่มการสร้างเสือเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๑ เป็นต้นมา ตั้งแต่เสือรุ่นที่ ๑ ถึงเสือรุ่นที่ ๖ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๙

ทุกครั้งที่มีการสร้างเสือ หลวงพ่อวงษ์ ท่านจะตั้งจิตอธิษฐานขอบารมีหลวงพ่อปานมาร่วมปลุกเสกเสือในพิธีด้วยเสมอ โดยผ่านการประทับทุกครั้ง ตั้งแต่เสือรุ่นที่ ๑ จนถึงรุ่นที่ ๖ อันเป็นรุ่นสุดท้ายของท่าน

กล่าวกันว่าในการปลุกเสกเสือของหลวงพ่อวงษ์นั้น ท่านจะปลุกเสกจนกระทั่งเสือโลหะนั้นกระโดดได้เหมือนว่าสิ่งนั้นมีชีวิตจิตใจจนเป์นที่น่าพอใจจึงหยุดปลุกเสก การที่หลวงพ่อวงษ์ปลุกเสกเสือจนกระโดดได้นั้น กลายเป็นเรื่องปกติของคณะศิษย์ที่อยู่ร่วมในพิธีในสมัยนั้น

กาลต่อมาเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๔ หลวงพ่อวงษ์ ท่านได้ทำการถ่ายทอดวิชาการสร้างและปลุกเสกเสือโลหะนี้ให้กับสามเณรสมชาย ซึ่งปัจจุบันนี้ก็คือ พระพิพิธพัฒนาทร (สมชาย ฉันทสโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดปริวาส เป็นศิษย์เพียงผู้เดียวที่ได้รับการสืบทอดตำนานการสร้างเสือ หรือ พยัคฆราช ต่อจากองค์หลวงพ่อวงษ์

ตำรับวิชาการสร้างเสือนั้นมีการสืบทอดมาตั้งแต่หลวงพ่อปาน วัดบางเหี้ย และหลวงปู่แตง วัดอ่างศิลา จ.ชลบุรี ซึ่งยังคงสร้างความเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้ เพราะท่านถือเคร่งทั้งฤกษ์งามยามดี และวัตถุมวลสารที่นำมาสร้างเสือในทุกรุ่น

เสือของพระอาจารย์สมชายนั้นจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตน แยกรูปแบบออกชัดเจนระหว่างของหลวงพ่อวงษ์และของหลวงพ่อสมชาย มีทั้งเนื้อโลหะ เนื้อผง เนื้องา เนื้อไม้มงคลต่าง ๆ รวมทั้งจากเขี้ยว โดยท่านไม่สร้างทับรอย เลียนแบบของพระอาจารย์ที่ผ่านมา แต่ท่านได้ยึดอักขระ หัวใจพยัคฆราช ที่ท่านได้ศึกษามา ที่เปี่ยมล้นไปด้วยอำนาจ บารมี ความน่าเกรงขาม ความแคล้วคลาดภัย คุ้มดวง หนุนดวง และความเมตตามหานิยมอีกด้วย

เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส

พยัคฆราช หลวงพ่อสมชาย รุ่นแรก ก็ทำเอาถุงแตกแล้ว

หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส ท่านไดัสร้างเสือ รุ่นแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งท่านไดัเป็นศิษย์ของหลวงพ่อวงษ์ วัดปริวาส ตั้งแต่สมัยยังเป็นสามเณร และท่านยังได้เข้าร่วมพิธีปลุกเสกเสกเสือหลวงพ่อวงษ์ ตั้งแต่รุ่นที่ ๕ ถือเสือรุ่นที่ ๖ ของหลวงพ่อวงษ์อีกด้วย เหตุที่เรียก เสือรุ่น ๑ นี้ว่าเป็นเสือถุงแตก ก็เพราะว่าหลังจากทำพิธีปลุกเสกเสือรุ่นนี้เสร็จแล้วนั้น ถุงที่ใส่เสือโลหะทั้งหมดได้แตกหมดทุกถุง จึงเรียกกันมาว่า “เสือถุงแตก” ซึ่งตอนนี้เริ่มหาได้ยากมาก หา รุ่นแรกนี้แทบไม่เจอ ไม่รู้ไปไหนหมด หายากพอ ๆ กับเสือหลวงพ่อวงษ์ผู้เป็นพระอาจารย์ ราคาในการเชาบูชาก็เริ่มแพงขึ้นเรื่อย ๆ แล้ว เช่นกัน เพราะบางคนเมื่อหาเก็บเสือ รุ่น ๑-๖ ของหลวงพ่อวงษ์ไม่ได้ จึงหันมาหาเก็บเสือของหลวงพ่อสมชาย วัดปริวาสแทน และใช้แทนได้จริง ๆ

เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
เสือ รุ่น 1 หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส
“เสือ” หลวงพ่อสมชาย
“เสือ” หลวงพ่อสมชาย

ภาพที่ประกอบบทความเสือรุ่นแรก หลวงพ่อสมชาย วัดปริวาส ภาพที่ 2 ถึงภาพที่ 8 จากเพจ เครื่องราง วัดปริวาส ที่ https://web.facebook.com/1981268608762478

สวัสดียามเช้า พระคุ้มครอง